Moguće privremeno rješenje za savski most još jedna traka

56

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić, njegov zamjenik Anto Domić i direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Mato Lučić razgovarali su u Vukovaru sa županom Vukovarsko-srijemske županije Božom Galićem o rješenjima za otklanjanje problema na mostu koji povezuje Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, odnosno Gunju i Brčko distrikt BiH.

Predstavnici Distrikta su informisali župana o nedavno sačinjenom elaboratu “IPSA” Instituta iz Sarajeva o utvrđivanju stanja mosta i procjene njegove nosivosti, te preporukama za hitnu obustavu teškog motornog saobraćaja, nakon čega se, kako su istakli, most koristi samo za saobraćaj lakih vozila i pješaka. Na sastanku je navedeno da su posljedice obustave teškog saobraćaja višestruke, posebno u ekonomskom smislu, a da štetu trpe i privrednici distrikta Brčko.

Župan Galić je izrazio podršku u daljim koracima za rješavanje ovog problema te interes da se ovo pitanje riješi zajedničkim djelovanjem sa obe strane Save. Razgovarano je o kratkoročnim i dugoročnim rješenjima, te kao privremeno rješenje, koje bi osposobilo saobraćanje teških vozila u narednim godinama, predložena rekonstrukcija postojećeg mosta u smislu njegovog proširenja za još jednu traku, a o čemu će konačnu riječ dati stručnjaci iz ove oblasti. Kao dugoročno rješenje akteri sastanka u Vukovaru vide gradnju novog mosta.

Vukovarsko-srijemska županija je izrazila spremnost da o ovim zaključcima izvjesti ministarstvo saobraćaja u Vladi Republike Hrvatske, obzirom da su Vlada Hrvatske i Savjet ministara BiH nadležni za rješavanje pomenutog pitanja. Brčko distrikt BiH će, prema zaključcima, iznaći finansijska sredstva za sačinjavanje dokumenta o procjeni rekonstrukcije mosta na Savi.

Predstavnici distrikta Brčko i Vukovarsko-srijemske županije dogovorili su intenziviranje dalje saradnje na rješavanju ovog pitanja.