Na vanrednoj sjednici Skupštine usvojen rebalans Budžeta za 2021. godinu

37

Skupština Brčko distrikta BiH usvojila je Odluku o izmjenama budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu kojom je ukupan budžet povećan za 15.116.432 KM i iznosi 262.905.522,65 KM.

Predsjednik Skupštine Siniša Milić rekao je da je na ovaj način, između ostalog, osigurano oko 1.000.000 KM nedostajućih sredstava javnom zdravstvu, 2.000.000 KM za podsticaje u poljoprivredi, 1.000.000 KM za kapitalni budžet Policije Brčko distrikta te 1.200.000 KM za tekuće transfere i donacije po javnom pozivu za finansiranje sporta.

„Bilo je i dobrih prijedloga koji su se mogli čuti tokom diskusije. Važno je da Komisija za budžet i Skupština nisu odbacili nijedan od kvalitetnih prijedloga. Ono što je moguće biće finansirano u budžetu za 2022. godinu“, istakao je Milić.

Milić je naveo da će sasvim sigurno do kraja godine biti još jedna odluka o izmjeni i dopuni Odluke o budžetu zа 2021., te da postoji potreba za preusmjeravanjem sredstava i da će se sigurno napraviti uštede, prije svega, na bruto plaćama.

Na ovom vanrednom zasjedanju poslanici su usvojili i Odluku o pristupanju postupku promjene statusa Javnog preduzeća „Radio Brčko“.

Predsjednik Milić je rekao da pokretanje te procedure ide u pravcu da se, na temelju Zakona o pravnim licima koja osniva distrikt Brčko, formira javna ustanova sa novinsko-izdavačkom djelatnošću koja nije isključivo komercijalna i koja će biti drugačije organizovana i usklađena sa Zakonom o državnoj pomoći i drugim propisima Distrikta.