Napuštanje sela u karantinu, druženje izletnika i bijeg od policije – obilježili proteklih 48 časova u policijskom izvještaju

218

Tokom proteklih 48 sati policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH zaprimili su ukupno 77 prijava, izvršeno je ukupno 399 obilazaka lica kojima su od strane Inspektorata Kancelarije gradonačelnika Brčko distrikta BiH izdata rješenja o izolaciji, od čega je 382 pronađeno na adresi, dok 17 nije, a uručena su 52 rješenja o izolaciji, saopšteno je iz Policije.

Policija je obišla 179 objekata radi kontrole poštovanja Naredbe o ograničenju radnog vremena, a uručeno je ukupno osam prekršajnih naloga – jedan zbog kršenja Naredbe o zabrani kretanja, a preostalih sedam zbog kršenja Naredbe o zabrani okupljanja tri ili više lica. Policija Brčko distrikta BiH je u 35 slučajeva izvršila pratnju 206 lica na njihove adrese stanovanja u Brčko distriktu BiH ili na putu prema drugim dijelovima BiH.

Dva lica iz sela u karantinu nisu poštovala Naredbu o zabrani kretanja

U nedjelju 05.04.2020. godine, zbog nepoštovanja Naredbe Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH od strane lica M.A. i T.A. iz zaseoka Peškiri, koje se nalazi u karantinu, policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH su preduzimali neophodne mjere i radnje, ostvarivši kontakt s policijskim službenicima Policijske stanice Čelić i zdravstvenim radnicima JZU, što je za epilog imalo zdravstveno zbrinjavanje pomenutih lica.

Sedam lica na druženju u Islamovcu

Takođe u nedjelju, oko 18:30 h, policijski službenici su na izletištu u Islamovcu zatekli sedam lica i to Č.M., M.Č., V.S., R.S., L.S., B.A. i K.E. svi nastanjeni u Brčko distriktu BiH. Sva lica će zbog nepostupanja po odluci nadležnih organa biti sanckionisana po članu 8. Zakona o javnom redu i miru Brčko distrikta BiH.

Vozio za vrijeme policijskog časa, pa pobjegao

Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH su 06.04.2020. godine u 02:45 časova, kontrolišući poštovanje Naredbe o zabrani kretanja, zaustavljali vozača motornog vozila marke “Golf”, koji je pobjegao ostavivši parkiran automobil. Pregledom vozila utvrđeno je da je riječ o licu M.S. rođenom 1998. godine, kojem je zbog kršenja Naredbe o zabrani kretanja izdat prekršajni nalog od 500 KM po članu 8. Zakona o javnom redu i miru Brčko distrikta BiH, kao i zbog “Nepostupanja po naredbi ovlaštenog službenog lica “ iz člana 152. ZOBS-a na putevima BiH, čiji je iznos 100 KM.

Policija Brčko distrikta BiH dosljedno prati primjenu Naredbi Štaba za zaštitu i spašavanje, te i ovom prilikom poziva stanovništvo na društvenu odgovornost i upozorava da je dužno da poštuje sve mjere koje su donesene za područje Brčko distrikta BiH, kao i mjere Svjetske zdravstvene organizacije, a u vezi sa sprečavanjem pojave i širenja epidemije.