Naredba o angažovanju organizacija i pojedinaca za pomoć građanima

85

Na jedanaestoj telefonskoj sjednici Kriznog štaba Brčko distrikta BiH komandant Štaba i gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić izdao je

NAREDBU

o postupku angažovanja volonterskih organizacija, grupa građana i pojedinaca za pomoć stanovništvu

Član 1.

Sve organizacije, grupe građana i pojedinci koji su dobrovoljno spremni da pomognu stanovništvu putem vršenja aktivnosti (podjele hrane i dezinfekcije) moraju se obratiti Odjeljenju za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH, radi vođenja evidencije.

Član 2.

Odjeljenje za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH će sve takve organizacije, grupe građana i pojedince uputiti na Crveni krst Brčko distrikta BiH koji će izvršiti uputstva, obuke i objašnjenja te ih upoznati s procedurama.

Član 3.

Nakon izvršene obuke, Krizni štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH može izdati potvrde za izvođenje određenih aktivnosti za sve registrovane organizacije, grupe građana i pojedince.

Član 4.

Organizacije, grupe građana i pojedinci koji dobiju potvrdu iz člana 3. ove naredbe mogu vršiti aktivnosti na terenu, s tim da imaju obavezu jednom dnevno, najkasnije do 17.00 časova, Crvenom krstu Brčko distrikta BiH dostaviti spisak izvršenih aktivnosti. Spisak će sadržavati ime i prezime korisnika, broj lične karte i vrstu aktivnosti sa specifikacijom.

Član 5.

Zabranjuju se sva politička i stranačka obilježja iz člana 1. ove naredbe.

Član 6.

U slučaju pojačavanja restriktivnih mjera, Krizni štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH može svim organizacijama, grupama građana i pojedincima ukinuti ranije izdate potvrde.

Član 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.