Nastavljen projekat regulacije korita Brke

45

Poslovi na pripremnim radovima na regulaciji korita rijeke Brke u urbanom dijelu Brčkog su nastavljeni. Regulacija korita radi se uzvodno u dužini od 1.400 metara, odnosno od postojećeg regulisanog dijela koji se nalazi kod ušća rijeke Brke u Savu do mosta na Klancu.

„Krajem prošle godine započeti su pripremni radovi, ali su zaustavljeni zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Međutim, početkom proljeća aktivnosti na pripremnim radovima na regulaciji korita rijeke Brke su nastavljene. Vrijednost ugovorenih radova je 1.140.591 evra. Regulacija podrazumijeva ispravljanje riječnog korita, odnosno krivina rijeke Brke. Korito će se raditi po istom principu kao što je urađena regulacija kod ušća još prije rata“, rekla je Ljiljana Zenunović, šefica Pododjeljenja za šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH.

Cilj projekta je povećanje stabilnost riječnog korita, regulisanje vodnog režima i povećanje  stepena zaštite od poplava ljudi i materijalnih dobara.

„Ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, završetak radova očekujemo krajem ove godine“, dodala je Zenunović.

Ovaj projekat se realizuje iz IPA sredstava iz 2014. godine pod pokroviteljstvom Evropske unije i sačinjenog Akcionog plana zaštite od poplava i upravljanje rijekama u BiH za period 2014-2021. U okviru Akcionog plana Brčko distrikt BiH je kandidovao dva projekta koja se odnose na rekonstrukciju savskog nasipa i regulaciju rijeke Brke u urbanom području grada.