Neophodno učešće članova civilnog društva u izradi Pravilnika o finansiranju NVO

33

Predstavnici neformalne grupe okupljene oko inicijative “Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz Budžeta Brčko distrikta BiH“ održali su sastanak sa predsjednikom Skupštine Brčko distrikta BiH Sinišom Milićem.

Novoizabrani predsjednik Skupštine iskazao je spremnost da članovi civilnog društva budu uključeni u izradu novog Pravilnika o finansiranju nevladinih organizacija iz Budžeta Brčko distrikta BiH, koji bi trebalo da bude donesen ove godine. Milić je prihvatio i inicijativu grupe da se civilno društvo uključi u nadzor nad implementacijom projekata koji se finansiraju iz budžeta, kao i kod kreiranja sektorskog registra udruženja od strane Vlade Brčko distrikta BiH.

“Moje mišljenje je da u svakoj fazi izrade podzakonskih akata, nadzora nad efektima pojedinačnih projekata trebaju biti uključeni predstavnici civilinog društva. Važan segment je i edukacija ljudi koji su uključeni u proces raspisivanja javnog poziva i odabira aplikanata, da bismo zaista dobili projekte koji vrijede i koji su istinski u funkciji unapređenja oblasti iz koje dolaze. Nadam se da ćemo nakon početnih koraka, poslije donošenja novog Zakona o udruženjima i fondacijama, kao i najavljenog zajedničkog rada na donošenju podzakonskih akata, zajedno nastaviti da unapređujemo ovu oblast na obostranu korist,” istakao je Siniša Milić, predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH.

Ova neformalna grupa, kako kažu, od sredine prošle godine aktivno ukazuje na zloupotrebe i korupciju koja se odvija kroz raspodjelu i nezakonito trošenje sredstava Budžeta Distrikta namijenjenih za neprofitne organizacije. Skupštini i Vladi Brčko distrikta BiH uputili su dvije inicijative. Jedna je djelimično uvrštena u novousvojeni Zakon o udruženjima i fondacijama. Članovi grupe su izrazili spremnost da učestvuju sa vlastima u pripremi podzakonskih akata, te praćenju dodjele i kontroli korištenja sredstava za finansiranje i sufinansiranje civilnog društva iz Budžeta Brčko distrikta BiH.

„Nadamo se da će novoizabrani predstavnici vlasti podržati nastavak započetih aktivnosti, koje će doprinijeti pravednijem trošenju javnog novca namjenjenog za neprofitne organizacije. Potrebno je utvrditi kvalitetne kriterijume za programsko i projektno finansiranje, koji će biti pravedni i koji će u prvi plan staviti organizacije koje grade našu lokalnu zajednicu,” kaže član neformalne grupe i predsjednik UG „Demos“ Božidar Jović.

O istoj temi uskoro bi trebalo da razgovaraju i sa gradonačelnikom Brčko distrikta BiH, kažu članovi ove neformalne grupe.

IZVORbrckodanas.com
Prethodni postSupervizor Scanlan očekuje od brčanskih političara konkretna djela u prvih 90 dana mandata
Sledeći postOdržana prva redovna sjednica novog saziva Vlade