Neoporezivi dio plate, umjesto 300, 500 KM

101

Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.

Direktor Poreske uprave Brčko distrikta BiH Miodrag Trifković rekao je da je prije nekoliko mjeseci počela izrada Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, radi uspostavljanja ravnoteže sa entitetskim propisima koji uređuju istu oblast.

„Riječ je o tome da se neoporezivi dio plate, kao osnovni oslobođeni iznos, uveća, odnosno pokuša izravnati s praksom u entitetima. Do sada je taj neoporezivi dio plate bio 300 KM, a koji se praktično smatra egzistencijalnim minimumom. Zbog troškova života koji rastu svaki dan entiteti su podizali taj iznos. Republika Srpska je podigla na visinu od 500 KM, Federacija BiH na 800 KM i mi u Brčko distriktu BiH smatramo da je minimalno 500 KM”, rekao je Trifković, dodajući da u izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak postoji još jedna novina koja se odnosi na isplatu toplog obroka.

„Zakon ne tretira visinu isplate, zakon tretira neoporezivi dio toplog obroka. Nije limitiran ni najviši ni najniži nivo, ali sve ono što se isplati preko 7 KM u skladu s prijedlogom Zakona o porezu na dohodak će biti oporezivo. Kada je riječ o Zakonu o radu koji je propisao obavezu isplate toplog obroka, to je naknada koja se isplaćuje i na koju se neće obračunavati porez ni u realnom sektoru do visine od 7 KM. Na primjer, neko može da isplaćuje jednu konvertibilnu marku za topli obrok, a ako isplaćuje 10 KM onda će biti dužan da na 3 KM obračuna porez i ta razlika će biti, takođe, dio osnovice za obračun doprinosa. Sve ono što se neoporezuje u skladu sa Zakonom o doprinosima, neće ulaziti ni u osnovicu za obračun doprinosa”, obrazložio je direktor Poreske uprave.

Kada je riječ o izdržavanim članovima, Trifković je rekao da je dosadašnja praksa bila da dijete na školovanju može biti izdržavani član samo do 27. godine života ako je na redovnom školovanju, dok je izmjenom ovog zakona regulisano da dijete može biti izdržavani član do 27. godine, bez obzira da li je na školovanju.

Nacrt zakona dalje ide u skupštinsku proceduru.