Nošenje maske u javnom prevozu obavezno

47

Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH izdaje naredbu kojom se upozoravaju davalac usluga javnog prevoza i učenici, u pogledu poštovanja mjera i preporuka Štaba, da je nošenje maske u javnom prevozu obavezno. Nalaže se Inspektoratu Brčko distrikta BiH da pooštri kontrole u smislu upozoravanja vozača i putnika javnog prevoza na obavezu nošenja maski.

Štab je danas izdao naredbu i da svi učenici i studenti kojima je propisano posjedovanje negativnog nalaza na COVID-19, s ciljem nastavka školovanja u inostranstvu, a stanovnici su Brčko distrikta BiH, to mogu učiniti u laboratorijama u Distriktu, bez finansijske nadoknade.