Nova hapšenja zbog nepoštovanja rješenja o izolaciji

58

Policija Brčko distrikta BiH raspolaže podacima zaprimljenim od Inspektorata Brčko distrikta BiH da su u posljednja 24 časa sanitarni inspektori na Graničnom prelazu Brčko izdali ukupno 27 rješenja o izolaciji, od toga 18 za građane sa prebivalištem u Brčko distriktu BiH, četiri za građane sa prebivalištem u RS i pet iz FBiH, saopšteno je iz Policije Brčko distrikta BiH.

I pored stalnih opomena i naredbe da oni koji su u izolaciji ne napuštaju svoje domove, neki od njih i dalje to čine, te je policija ponovo intervenisala.

„Prilikom kontrole poštovanja izdatih rješenja o izolaciji, kod četiri lica je utvrđeno da se ne pridržavaju mjera izolacije, pa su prema njima preduzete zakonske mjere. Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH sinoć su lišili slobode četiri lica – M.S. rođenog 1978. godine u Špionici, J.H. rođenog 1979. godine u Brčkom, H.M. rođenog 1983. godine u Brčkom i A.T. rođenog 1985. godine u Sarajevu, a svi nastanjeni u Brčkom. Lica J.H., H.M. i A.T. tokom jučerašnje provjere poštovanja rješenja o izolaciji nisu pronađena na adresi stanovanja, nakon što su ušli u grad na Graničnom prelazu Brčko prve večeri u vrijeme zabrane kretanja“, navodi se u saopštenju.

Za ova četiri lica osnovano se sumnja da su počinili krivično djelo „nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije“ iz člana 222. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH, i protiv njih će biti podnesen izvještaj Tužilaštvu Brčko distrikta BiH.

„Upozorava se stanovništvo Brčko distrikta BiH, a posebno oni koji su se vratili iz zemalja ugroženih pojavom “KORONA VIRUSA”, da su dužni izvršavati i poštovati sve mjere koje su donesene za područje Brčko distrikta BiH, a u vezi sprečavanja pojave i širenja epidemije, kao i mjera Svjetske zdravstvene organizacije. Lica kojima su izdata rješenja sanitarne inspekcije, obavezna su da se strogo pridržavaju mjera izolacije, a ukoliko se ne budu pridržavali, protiv njih će se preduzimati sve zakonom propisane mjere, jer su prava društvene zajednice iznad prava pojedinca“, upozoravaju iz Policije.

U protekla 24 časa Policija Distrikta zaprimila je i 35 prijava u vezi korona virusa, a izvršena su ukupno 164 obilaska poslovnih subjekata, radi kontrole radnog vremena, tokom kojih nije bilo izdatih prekršajnih naloga, te 14 kontrola poštovanja rješenja o izolaciji izdatih od sanitarnih inspektora, gdje takođe nije bilo izdatih prekršajnih naloga.

Šef Policije Brčko distrikta BiH je 22.03.2020. godine predložio, a Štab za zaštitu i spašavanje usvojio, tri naredbe, od kojih se prva tiče radnog vremena apoteka i pekara do 20:00 časova, druga se tiče uvođenja zabrane kretanja u periodu od 21:00 do 05:00 časova i treća koja predviđa zabranu okupljanja i zajedničkog kretanja tri ili više lica na javnim mjestima, otvorenim i zatvorenim javnim površinama. Izuzetak predstavlja okupljanje i zajedničko kretanje tri ili više lica, ukoliko je neophodno da lica izvrše službenu dužnost ili bilo koju radnju koju su u skladu sa propisima obavezni da izvrše, kao i radnju koju izvršavaju sa članovima uže porodice, podsjećaju iz brčanske Policije.