Nova odluka Vlade Distrikta o ograničenju radnog vremena u određenim djelatnostima

815

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine donijela je odluku o ograničenju radnog vremena na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na sljedeći način:
a) u ugostiteljskim objektima (osim u sastavu pekara), kladionicama, kockarnicama i drugim objektima sličnog sadržaja do 18.00 časova,
b) u pekarama do 22.00 časa,
c) u objektima u kojima se obavlja trgovinska djelatnost, osim benzinskih stanica i apoteka do 19.00 časova,
d) u dječjim igraonicama, dnevnim boravcima i drugim objektima sličnog sadržaja, kao i sva javna okupljanja uključujući svadbe i slično, zabranjuju se rad u potpunosti do daljnjeg, bez ikakvih izuzetaka.

Privredni subjekti pomenuti u ovoj odluci dužni su da na vidna mjesta objekata istaknu novo radno vrijeme.

Sve informacije o COVID-19 objavljuju se na stranici Vlade Brčko distrikta BiH u dijelu: http://www.vlada.bdcentral.net/Publication/NewsCategory/page-1-category-103