Novi Zakon o udruženjima i fondacijama donosi strožija pravila rada za NVO sektor

81

U Skupštini Brčko distrikta BiH danas je održan nastavak javne rasprave o Nacrtu zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH, koja je prije desetak dana prekinuta iz tehničkih razloga.

Ljubiša Lukić, predsjedavajući Zakonodavne komisije, rekao je da su učesnici rasprave imali pred sobom Prednacrt zakona na koji su dali dosta komentara.

„U međuvremenu su dobili Nacrt zakona o udruženjima i fondacijama u koji su ugrađene bar dvije trećine komentara nevladinih organizacija, a sve ono što nije obuhvaćeno Nacrtom zakona poslanici će, u skladu s Poslovnikom i Statutom, moći popraviti do njegovog konačnog usvajanja,“ rekao je Lukić.

Srđan Blažić, šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, rekao je da je riječ o potpuno novom zakonu koji treba na nov način da uredi pitanja finansiranja, sufinansiranja i svih aktivnosti nevladinog sektora u Brčko distriktu BiH i podsjetio da je važeći zakon donesen još 2002. godine.

„Sjedište nevladinih organizacija više neće moći biti na privatnim adresama, moraće se voditi precizna i jasna evidencija članstva i svih nastalih troškova u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima,“ rekao je Blažić.

Podsjetio je da se uvodi i nov način sufinansiranja i finansiranja projekata NVO sektora od strane Vlade putem javnog poziva i uz jasne kriterijume, kao i da će ti projekti biti praćeni i ocjenjivani da bi se vidjeli njihovi efekti.

Među novinama je i uvođenje inspektora za nevladin sektor koji će djelovati u okviru Inspektorata Brčko distrikta BiH.

„Sve organizacije i udruženja koji ne usklade svoje akte sa Zakonom biće automatski ugašeni u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu zakona koji će, nadam se, biti usvojen u Skupštini u drugom čitanju,“ rekao je Blažić.Blažić je najavio da će u Vladi Brčko distrikta biti donesena odluka o uspostavljanju e-registra nevladinih organizacija za koji već postoje određena softverska rješenja.

Svjetlana Pavlović iz organizacije „Posavina bez mina“ rekla je da su nevladine organizacije zainteresovane za donošenje ovog zakona i da je veoma važno urediti pitanje kako se dodjeljuju grantovi.

„Podržavam donošenje ovog zakona, ali ima pitanja koja su neprecizna i želim da sve razjasnimo i ustanovimo da bi znali šta nas čeka kada zakon bude donesen i kada nam dođe inspektor,“ rekla je Pavlovićeva.

IZVORbrckodanas.com
Prethodni postNošenje maske u javnom prevozu obavezno
Sledeći postU akciji “GROF” privedeno devet lica – oduzeta droga i oružje