Obavještenje građanima o realizaciji programa utroška sredstava za komunalne usluge

45

U svrhu realizacije Odluke o odobravanju Programa utroška sredstava: Grant pojedincu korisniku socijalno-programskih mjera za komunalne usluge u 2019. godini i potrebe formiranja pojedinačnih bankovnih računa, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH obavještava sljedeću populaciju građana:

a) nezaposlena lica evidentirana u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Zavod) i to: žene s navršenih 55 godina života i starije i muškarci s navršenih 60 godina života i stariji, odnosno evidentirana lica istaknuta na oglasnoj ploči Zavoda krajem septembra 2019. godine, da se mogu od 1.10.2019. godine do 31.10.2019. godine, s kopijom svog tekućeg računa, evidentirati u sjedištu Zavoda;

b) nosioce domaćinstva djeteta ometenog u psihofizičkom razvoju evidentirane u Pododjeljenju za socijalnu zaštitu; odnosno evidentirana lica istaknuta na oglasnoj ploči Pododjeljenja za socijalnu zaštitu krajem septembra 2019. godine, da se mogu od 1.10.2019. godine do 31.10.2019. godine, s kopijom svog tekućeg računa, evidentirati u sjedištu Pododjeljenja u kancelariji broj 10;

c) ratne vojne invalide i mirnodopske invalide evidentirane u Službi za boračko-invalidsku zaštitu (u daljnjem tekstu: Služba) čija lična invalidnina ne prelazi iznos od 371,77 konvertibilnih maraka, odnosno evidentirana lica istaknuta na oglasnoj ploči Službe za boračko-invalidsku zaštitu krajem septembra 2019. godine, da se mogu od 1.10.2019. godine do 31.10.2019. godine, s kopijom svog tekućeg računa, evidentirati u sjedištu Službe.