Obezbjeđeni stanovi za osam porodica

44

U okviru Regionalnog stambenog programa u BiH (RSP), Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Odjeljenjem za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja i Kancelarijom gradonačelnika Brčko distrikta BiH, dodijelo je ključeve od stana u novoizgrađenoj zgradi za osam porodica povratnika i raseljenih osoba u Brčko distriktu BiH.

Jedan od vlasnika novog stana, Nikola Ristić, zahvalio se svima koji su mu pomogli da nakon dugo godina ima svoj stan.

„Hvala svima koji su pomogli da dobijem stan i sretan sam. Bio sam dugo godina podstanar i evo konačno smo riješili životni problem. Teško je bilo jer ne radim nigdje, a ni moja supruga koja je pred penziju. Teško nam je bilo da se snalazimo za plaćanje kirije”, rekao je Nikola.

Šefik Hafizović, šef Kabineta zamjenika ministra za ljudska prava i izbjeglice, podsjetio je da je ovo druga zgrada u Brčkom u okviru ovog programa zbrinjavanja.

„Ovo je druga po redu zgrada u Brčkom u realizaciji Regionalnog stambenog programa u vrijednosti oko 465.000 KM. Kada je u pitanju Regionalni stambeni program koji se realizuje na prostoru BiH ukupan iznos je 75 miliona evra. Mi smo 1.500 stambenih jedinica širom BiH završili i planirano je još 1.700 koje se trebaju realizovati od 2020. do 2022. godine”, rekao je Hafizović.

Petar Vrhovac, šef Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja u Vladi Distrikta, objasnio je da su stanovi veličine od 47 do 73 kvadrata, te da će stanari plaćati jednu konvertibilnu marku po kvadraturi. Iz Budžeta Brčko distrikta BiH, za realizaciju ovog projekta, izdvojena su sredstva za kupovinu placa, obezbjeđivanje građevinske dozvole, komunalne usluge na izradi priključka za vodu i električnu energiju i dr.

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić nakon urečenih ključeva porodicama istakao je da je ovo veliki dan za korisnike stanova, ali i Brčko distrikt BiH.

„Svi oni imaju svoje priče i to su sve posljedice tragičnih ratnih dešavanja na prostorima BiH. Mi smo nedavno potpisali ugovore sa trinaest porodica koji će putem rekonstrukcije i izgradnje individualnih stambenih objekata riješiti svoj problem stanovanaj i prethodno smo imali sličan projekat gdje smo dodijelili ključeve za osam porodica. Nama ostaje problem CEP 2, zatvaranje kolektivnih centara, i nadam se da ćemo i tu napraviti određene pomake i da ćemo biti u prilici da kažemo da je taj problem riješen na prostoru Distrikta”, kazao je Milić.

Za finansiranje stambenih projekata i podršku u provođenju programa, donatori RSP-a su do sada izdvojili 287 miliona evra, od čega se 64,5 miliona evra odnosi na projekte u BiH. Evropska unija je najveći donator sa učešćem od 234 miliona evra, nakon čega slijede Sjedinjene Američke Države sa 24 miliona evra, Njemačka, Norveška, Švajcarska, Italija, Danska, Turska kao i nekoliko ostalih zemalja. Snažnu podršku programu daju Visoki komesarijat Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) i Razvojna banka Savjeta Evrope (CEB) koja upravlja donatorskim fondom i pruža podršku partnerskim zemljama u provođenju programa i praćenju njegovog napretka, kao i u osiguravanju vidljivosti programa.

BiH je za Vodeću instituciju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja imenovala Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a implementaciju pod-projekata povjerila je Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije Republike Srpske te Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Vlade Brčko distrikta BiH.