Obilaznica od 12. jula u ograničenom režimu saobraćaja

415

Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je prijedlog JP “Putevi Brčko” da se zaobilaznica oko Brčkog, dužine 18,5 kilometara, pusti u saobraćaj po privremenim uslovima korištenja.

“Otvaranje zaobilaznice za privremeni saobraćaj, do okončanja njenog tehničkog prijema, biće u petak, 12. jula” rekao je Miroslav Miškić, direktor ovog javnog preduzeća.

On je istakao da će brzina na obilaznici biti ograničena na 60 kilometara na čas, a ograničenje će biti na snazi sve do njenog konačnog puštanja u saobraćaj.

Inače, nadležna odjeljenja Vlade Distrikta pokrenula su proceduru izbora najpovoljnijeg ponuđača za tehnički prijem zaobilaznice, ali zbog žalbi zaprimljenih nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača, i dalje je neizvjesno kada će ovaj postupak biti okončan.

Jednogodišnji garantni rok za kvalitet radova na zaobilaznici teče još od 15. maja, kada je priređeno svečano okupljanje na obilaznici u čast završetka radova.