OC „Vermont Brčko“ obilježio Međunarodni dan borbe protiv korupcije

61

Omladinski centar „Vermont“ obilježio je Međunarodni dan borbe protiv korupcije uličnom akcijom kojaje imala za cilj da informiše građane o tome šta je korupcija i kako se građani mogu boriti protiv korupcije.

Opšta Skupšina UN-a je posebnom rezolucijom 2003. godine ukazala na problem korupcije i potrebu svakodnevne borbe protiv nje. Od tada se svakog 9. decembra u svijetu i kod nas na različite načine obilježava ovaj dan.

Opšta je percepcija da je korupcija duboko prisutna u svim segmentima života ljudi, ali isto tako jako teško dokaziva, zbog čega se nakon brojnih istraživanja dobijaju rezultati da je korupcija i dalje u granicama prihvatljivosti. Građani smatraju da i dalje nemaju dovoljno informacija o tome kako prijaviti korupciji i zaštiti se od eventualnih problema zbog prijavljivanja koruptivnog djela.

„Važno je napomenuti da naša organizacija već duži niz godina provodi projekte i inicijative koje za cilj imaju suzbijanje korupcije, te smo kroz svoje djelovanje obuhvatali  uticaj ove problematike u raznim segmentima današnjeg društva: obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo i javne nabavke. 

Kroz svoj rad u proteklom periodu ostvarili smo sljedeće: oformili link za anonimnu prijavu korupcije, izradili set mjera i dokumenata za transparentnu dodjelu grantova NVO i organizovali više od 20 edukacija o ovoj temi. Takođe, svake godine radimo uporednu anketu opercepciji gradjana o korupciji”, saopšteno je iz OC Vermont.

OC „Vermont“ sarađuje sa 31 nevladinom organizacijom iz Brčko distrikta BiH, član je koalicije“Promoviši pozitivno”, a sarađuje i sa Vladinim institucijama i ustanovama. Omladinski centar je jedna od osnivajućih organizacija “Resursnog centra” koji se bavi aktuelnom problematikom društva, radi na polju zapošljavanja i borbe protiv korupcije. U narednom periodu, kako kažu, biće više posvećeni buđenju svijesti civilnog sektora i njihovom podsticanju na uključivanje u borbu protiv korupcije.