OC “Vermont” obilježio Međunarodni dan borbe protiv dječijeg rada

20

U organizaciji Omladinskog centra „Vermont“, a uz podršku međunarodne organizacije „Save the Children“ i Vlade Brčko distrikta BiH, u prostorijama Dnevnog centra u Romskom domu kroz nekoliko radionica i aktivnosti obilježen je Međunarodni dan borbe protiv dječijeg rada.  U radionicama, kroz koje su obrađene temu o značaju vaspitanja i obrazovanja, učestvovala su i djeca i roditelji korisnika usluga Dnevnog centra.

Više od 50 mališana je kroz svoje literarne i likovne radove poručilo odraslima koji su prisustvovali obilježavanju ovog važnog datuma zašto se njihova prava moraju poštovati i zašto su djeci  obrazovanje i škola bitni za ostvarivanje željenih ciljeva u životu.

„Međunarodna organizacija rada donijela je 2002. godine odluku da se 12. jun  obilježava kao Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada. Danas je u svijetu više od 200 miliona djece u dobi od pet do 14 godina prisiljeno da radi. Svoj doprinos u riješavanju ovog problema već pet godina pruža i Omladinski centar „Vermont“ koji je kroz osnivanje Dnevnog centra za djecu zatečenu u skitnji i onoj koja su u riziku da to postanu, obezbjedio sigurno mjesto za djecu koja se nalaze u nezavidnom položaju“, kaže Asmir Husić, koordinator Dnevnog centra.

Kroz ovo svojevrsno druženje djece, roditelja, predavača i članova OC „Vermont“ diskutovano je i o položaju marginalizovanih grupa u Brčko distriktu BiH, te o pomacima koje je neophodno uraditi da bi obrazovanje za osjetljivu kategorije djece bilo na zadovoljavajućem nivou.

„Značaj obrazovanja je istaknut kao veoma bitan segment u razvoju i stabilisanju položaja marginalizovanih  i ranjivih kategorija, te ukoliko svi, počevši od samih zajednica u Brčko distriktu BiH, do nadležnih institucija, ne počnu raditi više na promociji značaja obrazovanja, i samom praktičnom djelovanju, nije moguće očekivati poboljšanje i napredak“, poručili su prisutni roditelji i posjetioci Dnevnog centra.