OC „Vermont“ obilježio Svjetski dan socijalne pravde

25

Omladinski centar ”Vermont” svake godine obilježava Svjetski dan socijalne pravde.

Ovaj dan se obilježava od 2007. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila 20. februar Danom socijalne pravde, sa ciljem ujedinjena napora država članica u suočavanju sa siromaštvom i stavaranju svijeta jednakih šansi za sve.

Socijalni razvoj bi trebalo da se temelji na pravdi, solidarnosti i jednakosti među svim zemljama i unutar svake od njih, a socijalna pravda, jednakost i pravičnost čine temeljne vrijednosti svakog društvenog života.

„Ovo je prilika da se ljudi širom svijeta ujedine za socijalnu pravdu na principima poštenja, jednakosti, poštivanja različitosti, pristupa društvenoj zaštiti, kao i primjeni ljudskih prava u svim područjima života. Omladinski centar „Vermont“ je proteklih godina realizovao brojne aktivnosti u saradnji sa organizacijama Save the Children i GiZ (GmbH), od kojih svakako treba istaći projekat Socijalna prava za ranjive grupe (SoRi) i druge aktivnosti u prostorijama  Dnevnog centra za djecu zatečenu u skitnji i onu koja su u riziku da to postanu“, kažu u Omladinskom centru „Vermont“.

Svjetski dan socijalne pravde prilika je da osvijestimo značaj posvećenosti ciljevima kao što su razvoj novih socijalnih usluga za posebno ranjive društvene grupe i pojedince.

„Samim time smo svi pozvani da pridonesemo socijalno pravednom društvu u kojem sve osobe uživaju jednaka prava i imaju jednake mogućnosti za ostvarivanje svojiih potencijala te ravnopravno učestvuju u svim aspektima života. Prema privremeno ili trajno socijalno ugroženim društvenim grupama i pojedincima treba i dalje graditi dostupnost podrške i brigu da se ne bi osjećali odbačeno“, kažu u ovoj nevladinoj organiazciji.

Takođe su pozvali sve građane Brčko distrikta BiH da zajedno učine da Svjetski dan socijalne pravde bude svakodnevnica i da usmjere svoje ciljeve ka razvoju i pružanju novih socijalnih usluga za posebno ranjive društvene grupe i pojedince, te da im omoguće da se osjećaju korisnim i ravnopravnim članovima društva.