Od 15. novembra obavezna zimska oprema za vozila

27

U skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i Pravilnikom o saobraćaju u zimskim uslovima od 15. novembra tekuće godine do 15. aprila naredne godine, na snazi je obavezna upotreba zimske opreme za sva motorna vozila koja saobraćaju na javnim putevima.

Za putnička motorna vozila i ostala motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam sjedišta, propisana je sljedeća oprema – zimski pneumatici na sva četiri točka sa oznakom”M+S”, čija dubina šara na gazećem sloju iznosi najmanje 4 mm ili gume sa ljetnjim profilom čija dubina gazećeg sloja iznosi najmanje 4 mm, a da u priboru moraju imati odgovarajuće lance za pogonske točkove.

Za motorna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg i autobuse, propisana je sljedeća oprema – zimski pneumatici na pogonskim točkovima, čija je dubina šare na gazećem sloju najmanje 4 mm, te u priboru odgovarajući lanci za pogonske točkove i priručni alat (lopata i vreća pijeska od 25-50 kg), odnosno gume sa ljetnjim profilom čija dubina šare na gazećem sloju iznosi najmanje 4 mm, a u priboru odgovarajući lanci i priručni alat (lopata i vreća pijeska od 25-50 kg).

Pod zimskim uslovima, podrazumijeva se najmanje jedno od sljedećih stanja:
– kada pada snijeg i stvara koru na kolovozu,
– kada na većoj površini kolovoza ima ostatak ugaženog i zaleđenog snijega,
– kada pada kiša i ledi se na kolovozu,
– kada je kolovoz zaleđen.

Bez obzira na vremenske uslove sva motorna vozila moraju koristiti i posjedovati propisanu zimsku opremu u periodu od 15.11.tekuće godine do 15.4. iduće godine. Iz Policije pozivaju vozače da pripreme vozila za vožnju u zimskim uslovima, čime će izbjeći zakonske sankcije za nepoštivanje navedene obaveze, a istovremeno doprinijeti ličnoj sigurnosti i sigurnosti drugih učesnika u saobraćaju.