Od danas obavezna zimska oprema za vozila

31

U skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini
i Pravilnikom o saobraćaju u zimskim uslovima, od 15. novembra tekuće godine do 15. aprila
naredne godine na snazi je obavezna upotreba zimske opreme za sva motorna vozila koja
saobraćaju na javnim putevima.

“Za putnička motorna vozila i ostala motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od
3.500 kg i koja nemaju više od 8 sjedišta, propisana je sljedeća oprema: zimski pneumatici na sva četiri točka sa oznakom ”M+S”, čija dubina šara na gazećem sloju iznosi najmanje 4 mm, odnosno gume sa ljetnjim profilom čija dubina gazećeg sloja iznosi najmanje 4 mm i da u priboru moraju imati odgovarajuće lance za pogonske točkove. Za motorna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg i autobuse, propisani su zimski pneumatici na pogonskim točkovima, čija je dubina šare na gazećem sloju najmanje 4 mm, te u priboru odgovarajući lanci za pogonske točkove i priručni alat (lopata i vreća pijeska od 25-50 kg), odnosno gume sa ljetnjim profilom čija dubina šare na gazećem sloju iznosi najmanje 4 mm, a u priboru odgovarajući lanci i priručni alat (lopata i vreća pijeska od 25-50 kg),” saopšteno je iz Policije Distrikta.

Pod zimskim uslovima, podrazumijeva se najmanje jedno od sljedećih stanja:
– kada pada snijeg i stvara koru na kolovozu,
– kada na većoj površini kolovoza ima ostatak ugaženog i zaleđenog snijega,
– kada pada kiša i ledi se na kolovozu,
– kada je kolovoz zaleđen.

Ipak, bez obzira na vremenske uslove, sva motorna vozila moraju koristiti i posjedovati propisanu zimsku
opremu u periodu od 15. novembra tekuće godine do 15. aprila iduće godine.

“Pozivamo vozače da pripreme vozila za vožnju u zimskim uslovima, čime će izbjeći zakonske
sankcije za nepoštivanje navedene obaveze, a istovremeno doprinijeti ličnoj sigurnosti i
sigurnosti drugih učesnika u saobraćaju,“ kažu u Policiji.