Od januara do oktobra 2021. godine prijavljeno 15 slučajeva nasilja u porodici

22

Prema podacima kojima raspolaže Policija Brčko distrikta BiH, u periodu od januara do oktobra 2021. godine prijavljeno je ukupno 15 slučajeva krivičnih djela “nasilje u porodici”, koji su rezultirali podnošenjem izvještaja Tužilaštvu Brčko distrikta BiH o počinjenom krivičnom djelu protiv 15 lica. U 13 slučajeva počinioci nasilja u porodici su muškarci, a u dva slučaja žene. U osam slučajeva preovladava starosna dob počinioca između 31. i 50. godine. U oblasti prekršaja koji se osnose na nasilje u porodici, bilježi se porast u odnosu na prošlu godinu.U evidentiranim slučajevima dominira fizičko nasilje, dok je u dva slučaja zabilježeno psihičko nasilje nad žrtvom.

“Navedeni podaci za deset mjeseci 2021. godine ne odstupaju od višegodišnjeg prosjeka. Kada je riječ o prekršajima, policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH su u periodu od januara do oktobra postupali u 24 slučaja nasilja u porodici, koji su rezultirali podnošenjem 24 zahtjeva Osnovnom sudu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za pokretanje prekršajnog postupka. Od tog broja, preovladava nasilje nad ženama u 19 slučajeva, dok je u dva slučaja evidentirano nasilje nad maloljetnim djevojčicama”, kažu u Policiji Brčko distrikta, čiji pripadnici su danas na Trgu mladih podržali obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama i početak ovogodišnje kampanje pod nazivom “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” u organizaciji Udruženja “Gender” i podršku drugih nevladinih organizacija.

Bez obzira na do sada preduzete mjere i radnje u cilju sprečavanja nasilja u porodici, neophodno je uložiti dodatne napore svih relevantnih institucija da bi se ova negativna društvena pojava iskorijenila.

IZVORbrckodanas.com
Prethodni postUsvojena lista studenata za stipendiranje
Sledeći postTužilaštvo Distrikta poziva sugrađane da popune upitnik za unapređenje rodne ravnopravnosti