Od sada za upravljanje dronom potrebna dozvola

86

Prije nekoliko dana u Službenom glasniku BiH objavljen je Pravilnik o uslovima za izvođenje letačkih operacija dronovima, koji je, u skladu sa Zakonom o vazduhoplovstvu BiH, pripremila Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA – Bosnia and Herzegovina Directorate of Civil Aviation).

Prema pravilniku, dronovi su sada kategorizovani, detaljno je opisano gdje se i kako mogu upotrebljavati, ko može i pod kojim uslovima njima upravljati. Svaki dron bi trebalo da bude evidentiran, a vlasnici ili lica koja žele da upravljaju dronom, moraće za to imati i dozvolu.

Odredbe Pravilnika se ne primjenjuju na dronove čija je maksimalna masa pri polijetanju manja ili jednaka 248 grama (0,248 kg), kao i na letenje dronova unutar zatvorenih objekata. Vlasnik drona (fizičko ili pravno lice), koji ima prebivalište ili je registrovan na teritoriji BiH, moraće lično da podnijese zahtjev, na propisanom obrascu, za upis u evidenciju dronova. Svaki dron će imati svoju jedinstvenu evidencijsku oznaku, a upis će produžavati svake tri godine. Vlasnici ovih letjelica će morati imati i polisu osiguranja za dron.

Da bi neko lice dobilo dozvolu za upravljanje dronom, trebalo bi da posjeduje potvrdu o poznavanju vazduhoplovnih propisa za operatora drona, a potvrdu može steći polaganjem ispita i provjerom poznavanja pravila letenja i propisa iz oblasti vazduhoplovstva, kao i propisa o dronovima.

Detaljnije o uslovima za posjedovanje i upravljanje dronovima pročitajte u Pravilnik o uslovima za izvođenje letačkih operacija dronovima u BiH