Odobrena sredstva iz budžeta Distrikta za treći pokušaj vantjelesne oplodnje

13

Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je danas Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera za javne fondove Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za treći pokušaj vantjelesna oplodnje u visini od 165.000,00 KM.

“Pravo na finansiranje trećeg pokušaja asistirane reprodukcije, u skladu sa Programom, imaju osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH ženskog pola do napunjenih 45 godina života, koje su dva puta prošle cjelokupnu proceduru asistirane reprodukcije po projektu koji provodi Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH”, navodi se u saopštenju za javnost iz Vlade Distrikta.

Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za javne fondove Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za troškove transplantacije organa osiguranicima Brčko distrikta BiH za razdoblje od 1.1. do 31.12.2021. godine.

Takođe, na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Vlada je odobrila i Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za javne fondove Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za nabavu trakica za mjerenje šećera u krvi u visini od 200.000,00 KM, saopšteno je nakon sjednice.