Održan seminar “Kako postati prijatelj sa velikim zmajem?”

46

U sklopu projekta „BRIGHT4ALL – Osnovna prava na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Evropska Unija, a realizuje se u partnerstvu – Save the Children, Omladinski centar „Vermont“ Brčko distrikt BiH i Udruženje „Žene sa Une“ Bihać, 28.09.i 29.09.2019. u Gradskom omladinskom centru održan je seminar pod nazivom „Kako postati prijatelj sa velikim zmajem?“.

Seminaru su prisustvovali stručni saradnici na projektu i nastavno osoblje osnovnih škola i vrtića, te stručno osoblje Dnevnog centra za djecu zatečenu u skitnji i onoj koja su u riziku da to postanu.
Predavači na seminaru su bili stručnjaci iz Agencije za edukaciju „Play Centar“ Novi Sad. Cilj seminara je edukacija stručnjaka o anskioznosti, te na koji način se kroz proces terapije igrom može pomoći anksioznoj djeci. Osim toga, na seminaru je bilo riječi i o mentalnom zdravlju djece i mladih, razvoju njihovih potencijala i ostvarivanju dječijih prava.

“Cilj projekta Bright4All je otkrivanje razloga ranog napuštanja školovanja, a kroz dosadašnje aktivnosti smo utvrdili da je i anskioznost jedan od uzroka istog. Jako je bitno da svo nastavno osoblje prođe kroz stručne edukacije kako bi najbolji način pomogli djeci”, kažu organizatori.

Na seminaru je ujedno predstavljen i referalni mehanizam “Protokol o postupanju u slučaju napuštanja školovanja za Brčko distrikt BiH”.

“Referalni mehanizam identifikuje institucije, njihove nadležnosti, način saradnje i prikupljanja relevantnih podataka i drugih informacija, njihovu razmjenu te načine postupanja u situacijama kada postoji sumnja ili saznanje da je dijete u riziku od napuštanja obrazovanja. Ovaj Protokol predstavlja osnovu za usaglašeno zajedničko djelovanje u cilju kontinuiranog rada na rješavanju problema ranog napuštanja obrazovanja”, kažu u OC “Vermont”.