Održana javna rasprava o nacrtu novog zakona o budžetu

21

U organizaciji Komisije za budžet Skupštine Brčko distrikta BiH i Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH održana je prva od dvije javne i stručne rasprave o Nacrtu zakona o budžetu Brčko distrikta BiH, koji je Skupština nedavno usvojila u prvom čitanju.

Direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Mato Lučić podsjetio je da je važeći Zakon o budžetu donesen prije 11 godina i da donošenje novog zakona o budžetu zahtijevaju procesi evropskih integracija kao i Strategija upravljanja javnim finansijama za period 2017. – 2020. godina.

„Trudili smo se da napravimo zakon koji će biti dobar za ovu zajednicu i koji je transparentniji u pogledu prihoda, rashoda i javne potrošnje. Predviđa strateško upravljanje procesima, posebno kapitalnim projektima. Mi sada imamo nerealizovanih kapitalnih projekata u vrijednosti od oko 80 miliona KM i vjerovatno će ovaj zakon doprinijeti da se to mnogo bolje i planski radi“, rekao je Lučić naglašavajući da će novi zakon o budžetu obezbijediti puno bolje upravljanje finansijama.

Predsjedavajući skupštinske Komisije za budžet Halil Ljuca rekao je da se nada da će učesnici javne i stručne rasprave svojim prijedlozima i sugestijama doprinijeti da novi zakon o budžetu bude što bolji.
„Ovaj zakon je baza za donošenje najvažnijeg dokumenta u Brčko distriktu BiH – Budžeta Distrikta i bilo bi dobro da ovo uradimo na način koji će otkloniti kočnice koje su do sada postojale u načinu predlaganja i donošenja budžeta“, rekao je predsjedavajući Ljuca. Pojasnio je da Komisija zajedno s Direkcijom za finansije ima zadatak da obavi javne rasprave, napravi izvještaj i zapisnik i dostavi ih poslanicima Skupštine.

Javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici nekoliko udruženja, poslanici, šefovi Vladinih odjeljenja kao i gradonačelnik Brčkog Siniša Milić koji je rekao da zakon donosi niz novina i da je riječ o drugačijem konceptu pripreme budžeta, odnosno o programskom budžetu koji pretpostavlja postojanje strateških akata.

„Od ovog zakona se očekuje i uvođenje više reda u oblast davanja grantova nevladinom sektoru, po javnom pozivu i u okviru politika koje su od javnog interesa. Trebalo bi da doprinese i efikasnijem trošenju kapitalnog budžeta ograničavanjem prenosa kapitalnog budžeta u naredne cikluse. Takvu mogućnost bi imali samo oni kapitalni projekti kod kojih je započeta realizacija“, rekao je Milić dodajući da očekuje da se kroz javne i stručne rasprave dođe do novih prijedloga.

Druga javna i stručna rasprava o Nacrtu zakona o budžetu biće održana i 14. novembra 2019. godine u 12 časova u skupštinskoj sali, a otvorena je za sve zainteresovane.