Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH

44

U skladu s Odlukom Skupštine Brčko distrikta BiH, Komisija za obrazovanje, sport, kulturu i saradnju s vjerskim zajednicama Skupštine organizovala je javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH.

Obrazlažući izmjene i dopune ovog zakona Srđan Blažić, šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta rekao je da je suštinska  promjena definisanje oblasti od javnog interesa za Distrikt, odnosno finansiranje projekata i programa Vlade Brčko distrikta BiH kroz oblasti od javnog interesa.

„Ovo je prvi korak u pokušaju da se riješi oblast planiranja i dodjele grantova u Brčko distriktu. Nakon toga, ako bi ovaj zakon u drugom čitanju, dobio podršku u Skupštini uslijedilo bi donošenje odluke o budžetskom finansiranju i sufinansiranju projekata od strane Vlade koja bi definisala proceduru planiranja i dodjele grantovskih sredstava“, rekao je Blažić. Pojasnio je da je riječ o grantovskim sredstvima koja nemaju uporište u važećim zakonima i da odluka ne bi obuhvatala mjesne zajednice kao udruženja građana koje imaju svoj zakonski okvir kao ni grantove za kapitalne namjene. Podsjetio je da je u zadnje dvije godine za nevladin sektor izdvojeno oko 26 miliona KM.

„Bilo je tu projekata koji zaslužuju podršku Vlade ali za taj iznos sredstava moramo dobiti kvalitetnije projekte i rezultate koji će jačati našu lokalnu zajednicu“, istakao je Blažić.

Na potrebu uređivanja ove oblasti ukazali su i predstavnici udruženja koji su učestvovali u javnoj raspravi.

Željko Lazarević iz Udruženja „Beba više“ rekao je da se zalaže za transparentnost  u dodjeljivanju i trošenju sredstava grantova i da očekuje da se ta oblast uredi određivanjem prioriteta.

Marko Kašterović iz Omladinskog centra „Vermont“ istakao je da ova organizacija također podržava inicijativu na uređivanju ove oblasti.

„Smatramo da veliki broj organizacija u Brčko distriktu posjeduje iskustvo i kapacitet u realizovanju programa i projekata koji su od javnog interesa. Ova inicijativa u skladu je s našim ciljem učlanjenja u Evropsku uniju. Naš pravni okvir mora se uskladiti s pravnim okvirom Evropske unije, a to ova inicijativa donosi“, rekao je Kašterović.

Vukašin Panić, predsjedavajući Komisije za obrazovanje, sport, kulturu i saradnju s vjerskim zajednicama istakao je da je javna rasprava kojoj se odazvao veliki broj udruženja građana rezultirala korisnim sugestijama koje će poslanici ugraditi u izmjene i dopune Zakona o udruženjima i fondacijama.

„Treba limitirati grantove, naročito grantove koje duži niz godina kroz svoje amandmane izdvajaju poslanici“, rekao je Panić dodajući da ni nadležna odjeljenja nisu u dovoljnoj mjeri provodila nadzor nad utroškom sredstava dodijeljenih kroz grantove.

Komisija za obrazovanje, sport, kulturu i saradnju s vjerskim zajednicama će sumirati kompletnu raspravu i podnijeti Skupštini izvještaj s prijedlozima i mišljenjima s javne rasprave. Obaveza Komisije je da zapisnik s javne rasprave dostavi poslanicima Skupštine i gradonačelniku Brčko distrikta  najmanje 15 dana  prije nego što se Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama uputi u proceduru drugog čitanja.