Održana prva javna rasprava o ovogodišnjem prijedlogu Budžeta Distrikta

19

U Domu kulture u Brčkom juče je održana prva od tri javne rasprave o Prijedlogu budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu u iznosu od 238.227.961 KM.

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Siniša Milić rekao je da u ovom prijedlogu budžeta nema novih pozicija radnih mjesta u javnom sektoru, jer su se i Vlada i Skupština Distrikta opredijelile za uvođenje moratorijuma na zapošljavanje.

„Na sličan način ćemo kroz skupštinsku diskusiju, ako bude bilo potrebe i donošenjem posebnog akta ili zaključka, obavezati i ostale institucije distrikta Brčko da se na sličan način odrede u pogledu novog zapošljavanja“, rekao je predsjednik Milić i dodao da je ulaskom u skupštinsku proceduru prijedloga budžeta počela primjena novog Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH.

Milić je podsjetio da je Zakonom limitirana prihodovna strana budžeta, te da je više neće biti moguće povećati amandmanima, kojih će biti i dalje, ali na način da će se morati izvršiti preraspodjela ili ušteda novca na rashodovnoj strani.

„Više neće biti moguće prenositi kapitalni budžet iz ranijih godina ukoliko nije započeta njegova realizacija. U ovom budžetu imamo samo kapitalni budžet iz 2018. čija realizacija je praktično započela. Grantovi za finansiranje rada različitih udruženja građana biće dodijeljeni samo nakon javnog poziva i kandidovanja projekata. To su sve novine koje bi trebalo da obezbijede transparentnije trošenje javnog novca i obezbjeđenje dovoljnog iznosa sredstava za realizaciju važnih infrastrukturnih i kapitalnih projekata uopšte“, rekao je predsjednik Milić.

Takođe je istakao prijedlog da se mjesne zajednice, boračka udruženja proistekla iz prethodnog rata na sve tri strane, kao i udruženja koja okupljaju osjetljive kategorije građana, proglase udruženjima od posebnog interesa, da bi se omogućilo njihovo redovno finansiranje bez pisanja projekata.

Predsjedavajući skupštinske komisije za budžet Srđan Blažić rekao je da će nakon održane sve tri javne rasprave biti pregledani svi pristigli zahtjevi, te da će se pokušati napraviti uštede na rashodovnoj strani, da bi se ta sredstva mogla preraspodijeliti na kapitalne projekte nevladinog sektora.

Druga i treća javna rasprava o predlogu budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu biće održane u srijedu, 17. februara od 17:00 časova i u subotu, 20. februara, od 12:00 h u velikoj sali Doma kulture u Brčkom.