Održana ulična akcija u okviru realizacije projekta “Skenirajmo korupciju”

22

Udruženje građana “Demos” iz Brčkog je u okviru projekta „Skenirajmo korupciju“ juče organizovalo drugu uličnu akciju, kojom je informisalo građane Brčko distrikta BiH dokle se (nije) stiglo u realizaciji nabavke magnetne rezonance i CT aparata, što je trenutno okosnica ovog projekta, te šteti koju brčansko zdravstvo, ali i svi građani, trpe zbog problema u nabavci ovih značajnih medicinskih aparata.

Akcija je počela simbolično u 12:05 h.

“Primarni cilj ovog projekta je skretanje pažnje građanima i vlastima na probleme koji se javljaju prilikom nabavke MRI i CT aparata, koji traju već duži niz godina. Podršku projektu “Skenirajmo korupciju” dala su i pacijentska udruženja oboljelih od multipla skleroze, distrofije, bubrežnih i drugih bolesti, za čije otkrivanje i liječenje je neophodan CT aparat u Brčkom,” izjavila je Mirana Đurić, asistent na projektu.

Damjan Dundžić, koordinator projekta “Skenirajmo korupciju” rekao je da se iz Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH odliva više od milion maraka godišnje zbog “neslavnog” završetka nekoliko procedura javne nabavke ovih aparata.

“Ono što mi, u stvari, želimo sa ovom i svim prijašnjim našim aktivnostima, je da skrenemo pažnju na ovaj problem i da, koliko je u našoj moći, apelujemo na sve nivoe vlasti od Vlade, Skupštine i komisije, koja je u proteklom periodu vodila procese javnih nabavki, da se napokon uozbilje, jer sutra potencijalno i mi možemo da budemo pacijenti kojima je nužno postojanje CT aparata, dobre dijagnostike i kvalitetnih nalaza, jer to jednostavno spašava živote,” kaže Dundžić.

Udruženje građana “Demos” nastavlja realizaciju projekta simboličnom protestnom šetnjom u petak 28.5.2021. godine u 12:05 časova od zgrade Skupštine do zgrade Vlade Brčko distrikta BiH.