Oprez – bujice mogu da nose i neeksplodirane mine

187

Organizacija „Posavina bez mina“ objavila je da su Maglaj, Sanski Most, Doboj, Teslić neke od najgroženijih opština kada je riječ o minama i neeksplodiranim ubojitim sredstvima. „Upravo iz tih opština pristižu podaci o izlivanju rijeka i novim poplavama. Neekspodirana ubojita sredstva koje poplave izbacuju na obale rijeka predstavljaju veliku opasnost za stanovništvo. Upućujemo apel svim građanima da ne zanemare ovaj problem i da vode računa gdje se kreću“, ističu u ovoj organizaciji.

Nivo vodostaja rijeke Save i pritoka u porastu

Nivo vodostaja rijeke Save na mjernoj jedinici u Šamcu od juče u isto doba porastao je za 100 cm i iznosi 367 cm. Rijeka Sava, kao i pritoke na području Brčko distrikta BiH, imaju tendenciju rasta, rečeno je na kolegijumu Vlade koji je održan jutros, a na kojem su razmatrane informacije o stanju na terenu.

Prema izvještaju Odjeljenja za javnu bezbjednost, juče popodne je zbog pojačanih padavina u podmajevičkom kraju došlo do naglog porasta pritoka rijeke Save. Stoga je u mjesnim zajednicama Štrepci, Gornji Zovik, Islamovac i Rašljani otežana putna komunikacija usljed izlivanja rijeka i nanosa na putevima. Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu sanira nastala oštećenja. Povišen je i vodostaj rijeke Tinje koja se jutros izlila u Mjesnoj zajednici Prijedor na mostu, kao i u Poljacima i Donjoj Skakavi. Povišen je i vodostaj rijeke Brke.

Na kolegijumu Vlade istaknuto je da se redovne mjere odbrane od poplava proglašavaju na 650 cm nivoa vodostaja rijeke Save, te da za sada nema potrebe za tim. Istaknuto je da je Štab Civilne zaštite, kao i nevladin sektor, u stanju pripravnosti i da stoje na raspolaganju građanima za eventualne intervencije, kao i da se posebno obrati pažnja na potrebe starih, bolesnih i iznemoglih lica. Građanima su dostupni besplatni brojevi telefona 121 i 123.