Pacijentska udruženja se suočavaju sa problemom prostora i finansiranja

17

Predstavnici Unije pacijentskih udruženja Brčko distrikta BiH, koju čine udruženja „Beba više“, „Udruženje distrofičara“, „Udruženje oboljelih od multiplaskleroze“ i „Brčansko srce“, „Antidiskriminacijskog foruma“, kao i udruženja žena koja djeluju na teritoriji Brčko distrikta BiH, razgovarali su sa gradonačelnikom Esedom Kadrićem o dva ključna problema ovih organizacija – prostoru za rad i finansiranju redovnih aktivnosti.

„Sa gradonačelnikom smo postigli dogovor da se preduzmu koraci ka rješavanju ovih problema i vjerujemo da će to biti na obostrano zadovoljstvo i u koristi svih građana Brčko distrikta BiH, budući da se naša udurženja baziraju na rad sa članstvom iz manjinskih i marginalizovanih grupa,“ izjavila je Ana Kotur-Erkić u ime „Antidiskriminacijskog foruma Brčko distrikta“.

„Uočeni su problemi zbog primjene nove zakonske regulative u oblasti rada udruženja i fondacija. S obzirom da se radi o udruženjima koja se bave vrlo specifičnim oblastima djelovanja, mi kao Vlada ćemo učiniti sve da im olakšamo rad i odgovorimo njihovim zahtjevima,“ rekao je gradonačelnik Esed Kadrić.