Pokrenuta procedura za izgradnju cjevovoda od fabrike vode do Potočara

63

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o pokretanju procedure kreditnog zaduženja Brčko distrikta BiH kod Evropske banke za obnovu i razvoj.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH Zoran Bulatović rekao je da je riječ o kreditnom zaduženju u visini od 6,5 miliona evra za projekat glavnog transportnog cjevovoda od fabrike vode u Plazuljama do Potočara u dužini od oko 14 kilometara.

„Ovim projektom su ostavljene mogućnosti i za priključenje istočnog i zapadnog dijela Distrikta, a u inicijativi je i da se obezbjedi i određena funkcionalnost za južni dio Distrikta, odnosno da se sa izvorišta fabrike vode poboljša vodosnabdijevanje na teritoriji kompletnog Distrikta. S ovim projektom se čekalo da bi se prilagodio projektu obilaznice i mi smo pri kraju aneksa glavnog transportnog cjevovoda što znači da bi sredstva vrlo brzo mogla da budu operativna, ukoliko postignemo kvalitetne dogovore”, rekao je Bulatović.

Evropska banka za obnovu i razvoj, koja je i ranije bila zainteresovana za finansiranje ovog projekta, prije dvije godine uradila je studiju izvodljivosti tog projekta, te se očekuje da procedura odobravanja sredstava ovaj put teče po skraćenom postupku, ukoliko ova inicijativa Vlade dobije i podršku Skupštine Brčko distrikta BiH.