Policija na ulici sa dugim cijevima radi kontrole naredbe o zabrani kretanja

103

Policija Brčko distrikta BiH, u okviru svojih nadležnosti u oblasti provođenja naredbe koju je usvojio Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH o zabrani kretanja u periodu od 21:00 do 05:00 časova, informiše javnost da će pripadnici Jedinice specijalne policije Policije Brčko distrikta BiH, tokom kontrole na terenu, osim standardne policijske opreme, biti opremljeni i dugim cijevima.