Policija realizovala kampanju o sigurnijem internetu

43

Kroz različite aktivnosti, Policija Brčko distrikta BiH je tokom mjeseca februara upoznavala mlade, posebno učenike i nastavnike kao i roditelje učenika, o opasnostima po njihovu ličnu i imovinsku sigurnost, koje se mogu pojaviti na internetu.

Kampanja je završena predavanjem organizovanom u Domu kulture, kojem su prisustvovali učenici od petog do devetog razreda brčanskih osnovnih škola i njihovi nastavnici. Kroz prezentaciju, sa primjerima iz prakse, pripadnici policije su govorili o potencijalnim i realnim opasnostima koje vrebaju na internetu, koji je postao neodvojivi dio života najvećeg broja djece i mladih.

Učenici su informisani o tome kako da sigurno koriste internet za pretraživanje, učenje i zabavu. Osim toga, dobili su i praktična rješenja kako da se zaštite na internetu, kao i informacije kako i gdje zatražiti pomoć, pa i prijaviti slučaj, ukoliko dođe do ugrožavanja bezbjednosti uzrokovane korištenjem interneta.

Policija na svojoj internet stranici www.policijabdbih.gov.ba ima i uputstvo „Sigurni internet“ koji je dostupan svima i sadrži sve važne informacije o tome kako pametno i sigurno koristiti internet.

Savjeti za sigurniji online život djece (ali i odraslih koji tek upoznaju svijet interneta):

  • sjedite sa svojim djetetom dok surfa na računaru, kao što ga držite za ruku kada prelazi ulicu, istražujte zajedno, pokažite mu sva bogatstva koja internet krije
  • nepoznata osoba na internetu je kao i nepoznata osoba na ulici – naučite ih da komuniciraju samo sa ljudima koje zaista poznaju
  • ujedno, dijete treba da bude svjesno da na internetu ljudi mogu da koriste lažan identitet i da se predstavljaju za one koji nisu
  • zato je veoma važno da svoje privatne podatke čuvaju, ne otkrivaju nikome i ne objavljuju javno
  • napravite posebnu e-mail adresu preko koje će dijete da učestvuje na takmičenjima, igricama ili drugim formama i koristite je zajedno
  • podesite roditeljsku kontrolu na pretraživačima i blokirajte stranice kojima ne želite da dijete pristupa
  • dogovorite se da dijete ne snima ništa na računar (download) bez konsultacije sa vama, radi bezbjednosti računara
  • ograničite vrijeme koje će dijete da provodi na internetu
  • neka računar koji dijete koristi bude na vidnom mjestu
  • provjeravajte istoriju pretraživača, da vidite koje to stranice posjećuje.

Ovo su samo neki od savjeta, koji bi trebalo da doprinesu zaštiti vašeg djeteta od bilo kojeg oblika ugrožavanja, nasilja ili zlostavljanja putem interneta. Najvažnije je da o tome razgovarate otvoreno i da dijete zna koje su mu granice, kao i da se ima kome obratiti bez straha ukoliko se dogodi određeni problem.