Poslanici Skupštine Brčko distrikta BiH usvojili više zakona

88

Donesen je Zakon o fiskalnom registru Brčko distrikta BiH koji će omogućiti upravljanje svim poreskim i neporeskim davanjima u Distriktu. Prema riječima Mate Lučića, direktora Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, od ukupno 171 vrste davanja više od pola neporeznih  davanja nemaju nikakvu svrhu i bit će ukinute. 

Donesen je Zakon o izmjenama Zakona o Direkciji za finansije, Zakon o dopunama Zakona o Trezoru i Zakon o dopunama Zakona o Poreskoj upravi Brčko distrikta BiH.

„Ovi zakoni usvojeni su s amandmanima koji su precizirali da direktori ovih institucija mogu obnoviti mandat samo jednom, odnosno da mogu biti direktori najviše u dva mandata koji traje četiri godine“, rekao je Ljubiša Lukić, predsjedavajući Zakonodavne komisije Skupštine Brčko distrikta.

Poslanici su izglasali i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Brčko distrikta BiH kao i Zakon o dopuni Zakona o pravnim licima koje osniva Brčko distrikt BiH.

Usvojen je Izvještaj o izvršenju budžeta Brčko distrikta za period od 1. januara do 30. septembra 2018. godine. Data je saglasnost na Finansijski plan JZU „Zdravstveni centar Brčko“ za 2019. godinu i usvojen Program rada Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH. Usvojen je Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Brčko distrikta za 2017. godinu i Plan revizije za 2019. godinu.

Skupština je donijela dvije odluke o utvrđivanju javnog interesa za Brčko distrikt BiH za izgradnju dijela puta u MZ Trnjaci i pristupnog puta u MZ Gornje Dubravice.