Potpisan Sporazum o saradnji između Sudske policije Federacije BiH i Sudske policije Brčko distrikta BiH

118

Danas je u Brčkom potpisan je Sporazum o saradnji, pružanju pomoći i međusobnoj koordinaciji između Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i Sudske policije Brčko distrikta BiH.

Sporazum su potpisali Milorad Novković, predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH i Safet Pizović, predsjednik Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH.

Sporazum je rezultat dosadašnjih zajedničkih aktivnosti, a njime su utvrđeni načini saradnje i pružanja pomoći u skladu sa ovlaštenjima proisteklim iz Zakona o krivičnom postupku i drugih procesnih zakona koji regulišu dovođenje, odnosno sprovođenje osumnjičenog, optuženog, svjedoka ili vještaka sa adrese stanovanja pred nadležni sud, saopšteno je iz Pravosudne komisije Distrikta.