Povećan kapacitet izvorišta Stjepkovica

103

Šef Odjeljenja za komunalne poslove u Vladi Brčko distrikta BiH Zoran Bulatović sa saradnicima i direktorom JP „Komunalno Brčko“ Mirsadom Đapom obišao je lokaciju Stjepkovica gdje je realizovan „Glavni projekat za priključenje novog bunara na postojeći rezervoar pitke vode na izvoru Stjepkovica i rekonstrukciju postojeće pumpne stanice“.

Investitor projekta je Vlada Brčko Distrikta BiH, a vrijednost ugovora je 96.000 KM.

“Značaj ovog objekta za stanovništvo koje će se snabdijevati sa ovog izvorišta je mnogo veći od njegove finansijske vrijednosti,” rekao je Bulatović.

Izvrorište Stjepkovica je do sada sa dva bunara kapaciteta 15 l/s snabdijevalo stanovništvo sela Donja i Gornja Skakava, Panjik, Prijedor, Donji i Gornji Bukvik, Vujičići, Gajevi, Bukovac, Vitanovići i Ulović. Sa novim bunarom kapaciteta 15 l/s obezbjediće se stabilno i uredno snabdijevanje vodom za ovih 11 naselja.

Stjepkovica se nalazi na nadmorskoj visini od 160 metara, dok se izvorište nalazi na oko 130 metara. Realizacija ovog projekta, te još nekoliko u proteklih nešto manje od godinu dana, dala je nove rezultate i poboljšala saradnju između Odjeljenja za komunalne poslove i JP „Komunalno Brčko“ , ističe direktor komunalnog preduzeća.

“Ovo je značajan objekat i mi preuzimamo njegovo dalje održavanje. Iako ove godine nije bilo nestanaka vode i redukcija, prošle godine situacija je bila teška, a sada imamo kapacite za pokrivanje ovih desetak mjesnih zajednica sa kvalitetnom vodom,” rekao je Mirsad Đapo, direktor JP „Komunalno Brčko“.