Poziv za dostavu ponuda za štampu

78

Udruženje građana “Demos” postoji u svrhu razvoja demokratskih kapaciteta društva, a posebno ljudskih prava, slobode govora, prihvatanja različitosti, unapređenja obrazovnih kapaciteta pojedinaca, kao i razvoja sporta i kulture u našoj lokalnoj zajednici. Udruženje ima jednog zaposlenog administrativnog radnika, a na godišnjem nivou, u okviru projekata, zaposli oko 20 – ak pretežno mladih ljudi i angažuje 20 – ak volontera.

U okviru projekta “Let’s connect to prevent school dropout”, koji ima za cilj sprečavanje napuštanja obrazovnog sistema Brčko Distrikta, biće nam potrebno sljedeće:

1. Priručnika komada broj 135 sa sljedećom specifikacijom:
a) obim: do 50 strana
b) format: 21 x 21 cm
c) korica: kundzruck 300 g/m2 + plastifikacija, kolor
d) stranice: kunsdruck 150 g/m2, kolor
e) uvez: termalni binding sa strane

2. CD komada 135 sa kutijom za CD i štampom preko CD-a po izboru ponuđača.

Ponude, uz popunjen prijavni list koji Vam dostavljamo uz ovu molbu, je potrebno dostaviti do 26.8.2019. lično na adresu Bijeljinska 58, 76100 Brčko Distrikt ili putem e-pošte na demos.brcko@gmail.com.
Komisija će razmatrati ponude i odabrati najboljeg ponuđača. Eventualne primjedbe možete uputiti Upravnom odboru Udruženja ukoliko smatrate da ste oštećeni.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na broj telefona 066/373-400 ili na e-poštu demos.brcko@gmail.com.
Kontakt osoba: Božidar Jović.