Pravni subjekti su dužni da provode redovne higijensko-sanitarne mjere

64

Odlukom Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine proglašeno je postojanje ugroženosti stanovništva u Brčko distriktu BiH od epidemije zarazne bolesti – korona virusa (COVID-19), opasne po zdravlje i život ljudi.

Uvažavajući prethodno, a s ciljem preduzimanja preventivnih mjera, obavještavaju se pravni subjekti koji obavljaju djelatnost na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine da su dužni da poštuju sve odluke, naredbe, preporuke i druge mjere koje donese Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje za javno zdravstvo, Higijensko-epidemiološka služba i Krizni štab Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, posebno u pogledu pojačanih higijensko-sanitarnih mjera čišćenja i dezinfekcije.

Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – Inspektorat vršiće kontrolu provođenja mjera koje usvoji Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge i postupati u skladu sa zakonom i drugim propisima.

O provođenju higijensko-sanitarnih mjera pravni subjekti su obavezni da vode evidenciju, koju će predočiti inspektoru na uvid i istaknuti je na vidno mjesto u objektu.