Pravosudna komisija i JP „Komunalno Brčko“ potpisali novi ugovor o izvršavanju rada za opšte dobro na slobodi

52

Jutros je u prostorijama Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH potpisan Ugovor o izvršavanju rada za opšte dobro na slobodi, koji je u ime Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH potpisao Safet Pizović, predsjednik Pravosudne komisije, a u ime JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH Kemal Atić, direktor JP „Komunalno Brčko“.

Današnjim potpisivanjem Ugovora, nastavlja se saradnja između Pravosudne komisije i JP “Komunalno Brčko” u izvršavanju rada za opšte dobro na slobodi koja je započela 2014. godine potpisivanjem prvog Ugovora o izvršavanju rada za opšte dobro na slobodi.

„U proteklom periodu, od potpisivanja prvog Ugovora, sudovi Brčko distrikta BiH su izrekli ukupno 64 pravosnažne presude, u kojima su osuđenim licima izrečenu kaznu zatvora zamijenili radom za opšte dobro na slobodi. Od navedenog broja – izvršena je 51 presuda, osam presuda je vraćeno sudu zbog nemogućnosti izvršenja, izvršenje jedne presude je u toku, dok se kod četiri presude čeka na izvršenje“, saopšteno je iz Pravosudne komisije.

U skladu sa važećom zakonskom regulativom, predviđenom Krivičnim zakonom Brčko distrikta BiH, propisano je da kada sud odmjeri i izrekne kaznu zatvora do jedne godine, može, na prijedlog optuženog ili njegovog branioca, odrediti da se tako izrečena kazna zamijeni radom za opšte dobro na slobodi.

„Napominjemo da je prevashodna svrha rada za opšte dobro na slobodi, uvažavajući opštu svrhu krivičnopravnih sankcija, da se osuđenik kojem je pod određenim uslovima i obavezama ograničena sloboda, ne isključi iz društva, već da uz pomoć i nadzor društvene zajednice, dobrovoljno ličnim postupcima, radom i odnosom prema posljedicama izazvanim krivičnim djelom razvije svijest o štetnosti određenih ponašanja i odgovornosti za štetne posljedice. Primjenom krivične sankcije rad za opšte dobro na slobodi izvršena je značajna ušteda sredstava u budžetu Brčko distrikta BiH, jer su troškovi višestruko niži po budžet u odnosu na troškove koji se plaćaju za smještaj osuđenih lica u ustanove za izvršenje kazne zatvora, imajući u vidu da dan zatvora po osuđenom u Federaciji BiH iznosi 55,00 KM, dok u Republici Srpskoj iznosi 70,00 KM“, navodi se u saopštenju.

Rad za opšte dobro na slobodi može trajati od najmanje deset do najviše devedeset radnih dana.