Precizirana prava majki na materinski dodatak

304

Poslanici Skupštine Brčko distrikta BiH usvojili su Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti Brčko distrikta BiH kojima su uklonjene nejasnoće u primjeni i preciznije definisana prava u pogledu ostvarivanja prava na materinski dodatak.

„Izmjenama je omogućeno da zahtjev za pravo na materinski dodatak može podnijeti i otac novorođenog djeteta ukoliko u Brčko distriktu BiH  ima boravak duži od dvije godine, a jedini dokaz o prebivalištu biće uvjerenje koje izdaje nadležni organ, odnosno Odjeljenje za javni registar“, rekao je poslanik Tomislav Stjepanović.

Na ovaj način rješava se problem porodica koje nisu mogle ostvariti pravo na majčinski dodatak jer majke novorođenčadi nakon udaje u Brčko nisu imale boravak duži od dvije godine.

Izmjene će imati retroaktivno dejstvo pa će pravo na materinski dodatak moći ostvariti 28 majki koje su ostale uskraćene od polovine prošle godine za ovu naknadu, kada je uvedena odredba koja je ovo pravo vezala za dvogodišnju prijavu boravka majki u Distriktu.

Majkama novorođenčadi isplaćuje se materinski dodatak u visini od 50% od prosječne plate u Distriktu u trajanju od godinu dana.