Predstavnici relevantnih institucija Distrikta i entiteta o izgradnji autoputa

21

„U organizaciji gradonačelnika Brčko distrikta BiH Eseda Kadrića danas je održan sastanak s predstavnicima relevantnih institucija Republike Srpske i Federacije BiH o dosadašnjim aktivnostima i daljnjim koracima za izgradnju autoputa Vukosavlje – Rača s jedne i Orašje – Tuzla s druge strane, a koji će u budućnosti biti dio međunarodnog koridora Beograd – Sarajevo, s petljom u Brčkom, koja će učiniti Distrikt budućim saobraćajnim čvorištem,“ saopšteno je iz Kancelarije gradonačelnika.

Predstavnici JP „Autoputevi Republike Srpske“ i JP „Autoceste Federacije BiH“ predstavili su na sastanku dosadašnje faze koji su urađene u entitetima, kada je riječ o izgradnji spomenutih dionica autoputa, a koje se ogledaju u pripremnim radnjama u smislu raspisivanja javnog poziva za projektovanje, finansiranje i izgradnju.

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Esed Kadrić istakao je zainteresovanost Distrikta za ovaj važan kapitalni projekat, s obzirom na sve pozitivne aspekte koje će Brčko imati od ove saobraćajnice i dodao da će u narednom periodu biti intenzivirane aktivnosti koje se tiču Brčko distrikta BiH.

„Osim izgradnje mosta preko rijeke Save, izgradnja autoputa biće jedan od fokusa rada Vlade i nadležnih institucija Distrikta. Sastajaćemo se na sedmičnom nivou da bismo sustigli entitete i ravnopravno se uključili u proces, te došli do izgradnje ove važne saobraćajnice,“ izjavio je Kadrić.

Dogovorena je intenzivnija saradnja s predstavnicima entiteta u smislu razmjene informacija, ali i zajedničkog djelovanja u kasnijim fazama izgradnje autoputeva.