Prijedlog Budžeta za 2019. godinu je 221,5 miliona

77

Vlada Brčko distrikta BiH danas je usvojila Prijedlog Budžeta Brčko distrikta BiH za 2019. godinu u iznosu od 221.501.155 KM i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Budžet je uravnotežen kada je riječ o prihodima i rashodima, kaže direktor Direkcije za finansije Mato Lučić.

„Postoji statutarna odluka da se o budžetu vodi javna rasprava 60 dana, koja će trajati do 25. marta, nakon čega će Skupština odlučivati o istom na osnovu uloženih amandmana“, ističe Lučić.

Budžet za 2019. godinu veći je za 13 miliona maraka od prijedloga u istoj fazi u prošloj godini.

„To govori da je Direkcija prikupila dodatna sredstva za prošlu fiskalnu godinu i na osnovu potrebnih analiza dala prijedlog prihoda za koje garantujemo da će se ostvariti”, kaže direktor Direkcije za finansije.

Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH, naglasio je da je riječ o krajnjem trenutku da budžet bude upućen u skupštinsku proceduru i usvojen u skladu sa zakonom, s obzirom da privremeno finansiranje traje do 31. marta.

„Imamo jednu vrstu nediscipline kada je riječ o proceduri donošenja budžeta, nepoštovanje određenih instrukcija koje su u vezi s donošenjem budžeta, kao i rokova. Danas sam najavio da ubuduće neću prezati da koristim ono što zakon sam predviđa, a to su određene prekršajne sankcije prema odgovornim licima i budžetskim korisnicima koji ne poštuju instrukcije gradonačelnika i ne pridržavaju se rokova. Taj zakon se odnosi i na samog gradonačelnika. Nije dobro kada smo u stisci s vremenom i nemamo priliku da detaljno izanaliziramo budžet”, rekao je Milić.

Budžet ima razvojnu dimenziju, ali i ono što bi se moglo nazvati inicijativom za reformu na prostoru Distrikta.

„Ona se ogleda u činjenici da smo obezbjedili sredstva za početak rada Zavoda za planiranje. Uočili smo da postoje slabosti kada je u pitanju realizacija kapitalnog budžeta i namjera nam je da kroz osnivanje i rad tog zavoda unaprijedimo procedure s ciljem efikasnije realizacije kapitalnih projekata“, dodao je gradonačelnik.

On je naglasio da je ovaj budžet, kao i prethodni, opterećen grantovima, ali da se oni odnose i na mnogo zakonskih obaveza koje se podvode kroz grantove, a nije riječ o onim grantovima koji su s pravom izloženi kritici javnosti.

„To se odnosi na davanja koja proizilaze iz Zakona o dječijoj zaštiti, Zakona o socijalnoj zaštiti, transferi prema Fondu zdravstvenog osiguranja, Javnoj zdravstvenoj ustanovi, grantovi koji idu u sistem podsticaja u privredi i poljoprivredi. Ostali grantovi nisu sadržani u prijedlogu budžeta, ali će biti vjerovatno amandmanskom procedurom”, rekao je Milić.