Prikupiti informacije o mogućnosti subvencionisanja lijekova protiv COVID-19 – novac obezbjeđen

19

Skupština Brčko distrikta BiH dala je saglasnost na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Fonda zdravstvenog osiguranja, kojom je umanjena visina obaveznih rezervi Fonda s pet na dva i po odsto.

„Na taj način oslobođena su sredstva rezervi Fonda u iznosu od 969.443,00 KM koja će, po odluci Skupštine, biti prebačena u korist Javne zdravstvene ustanove „Zdravstveni centar Brčko“. Novac je predviđen za subvencionisanje lijekova koje koriste oboljeli od COVID-19,“ saopšteno je iz ove institucije.

Zasijedanje je i počelo informacijom o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, koja je ocijenja kao ohrabrujuća.

Članovi Skupštine, u drugom čitanju, usvojili su izmjene Zakona o mjesnim zajednicama, koji sada omogućava da ova udruženja građana dobiju sredstva iz budžeta za plaćanje osnovnih komunalnih troškova, dok i dalje sva finansiranja projekata udruženja idu putem javnih poziva, kako je i propisano novim Zakonom o budžetu.

U drugom čitanju usvojene su dopune Zakona o parničnom postupku i Zakona o radu Brčko distrikta BiH. Po hitnom postupku usvojen je Zakon o stavljanju van snage Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Policiji, kao i izmjene Zakona o Pravosudnoj komisiji.

U prvom čitanju usvojene su izmjene i dopune zakona o bezbjednosti i zaštiti zdravlja radnika na radu, dok je, na prijedlog predlagača PDP-a, s dnevnog reda povučen Nacrt zakona o dopunama Zakona o praznicima Brčko distrikta BiH.

Usvojen je izvještaj o radu za prošlu godinu Kancelarije za reviziju te razmatran niz izvještaja o radu za 2020. godinu pravosudnih institucija Distrikta, osim izvještaja o radu Tužilaštva, koji je odložen za narednu sjednicu.