Primjena alternativne medicine po pravilniku

130

Članovi Vlade Brčko distrikta BiH odobrili su smjernice za izradu nacrta Pravilnika o metodama, postupcima i davanju saglasnosti za obavljanje alternativne medicine.

Sabrija Čandić, šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, rekao je da je riječ o početku aktivnosti da bi se uredila ova oblast i kontrolisale aktivnosti onih koji se bave ovom djelatnošću.

„Ovdje smo odredili način registracije, postupka itd. i tačno smo definisali metode dijagnostike i liječenja alternativnom medicinom. U alternativnu medicinu spada akupunktura i srodne tehnike, tradicionalna kineska medicina, osteopatija, homeopatija, fitoterapija, kvantna medicina, kiropraktika i primjena kineziologije i makrobiotike“, rekao je Čandić.

On je naglasio da je jasno definisano da će se ovim djelatnostima baviti isključivo privatne ili javne zdravstvene ustanove i da će se tom praksom moći baviti isključivo medicinski obrazovane osobe, odnosno medicinski radnici koji su završili visoko obrazovanje medicinske struke. U protivnom neće moći dobiti dozvolu za rad.