Privrednici sa Odjeljenjem za privredni razvoj o uticaju korona virusa na realni sektor

44

Šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Pero Gudeljević rekao je danas na konferenciji za medije održanoj povodom novonastale situacije u vezi s korona virusom, a s osvrtom na realni sektor, da je danas na sastanku s predstavnicima Udruženja poslodavaca i Privredne komore pokrenut razgovor oko mogućih mjera koje bi Vlada Brčko distrikta BiH u budućem periodu trebalo da preduzme da bi bile maksimalno ublažene posljedice na privredu Distrikta.

„Sve s ciljem da se sačuvaju preduzeća koja u Distriktu funkcionišu, ali i da pokušamo naći način kako spriječiti dobijanje otkaza u preduzećima. Nijedna od današnjih mjera nije zvanično predložena i tražićemo mogućnosti kako te mjere predložiti na Vladi, odnosno na Skupštini Distrikta”, kazao je Gudeljević dodajući da Distrikt treba da podrži i sve prijedloge koji su juče izneseni na sastanku u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

„Od Uprave za indirektno oporezivanje biće zatražena odgoda plaćanja PDV-a da bi privredni subjekti u ovom trenutku uzeli daha i preživjeli ovu situaciju koja sigurno ima posljedice na poslovanje. Druga stvar koju podržavamo jesu razgovori s predstavnicima svih banaka u BiH, a to je da razmotre mogućnost reprograma kredita privrednim subjektima, ali i građanima jer će i budžeti građana biti na udaru i mogu izazvati teške posljedice. Takođe, bilo je riječi i o mjerama koje bi Centralna banka BiH trebala preduzeti, a u vezi sa smanjenjem obaveznih rezervi banaka. To su mjere na koje mi nemamo uticaja, ali u svakom slučaju želimo da ih podržimo”, rekao je Gudeljević.

On je istakao da se mjere koje će Distrikt pokušati uspostaviti mogu podijeliti na dvije vrste.

„Jedna mjera bi pretpostavljala odgodu plaćanja određenih poreskih obaveza za privredne subjekte i vidjećemo koje su to mogućnosti. Druge mjere bi bile one gdje bi direktno, eventualno bili oslobođeni nekih plaćanja, odnosno gdje bi određena sredstva u okviru budžeta Brčko distrikta BiH, prije svega mislim na ona sredstva koja su definisana u Odjeljenju za privredni razvoj, a tiču se direktnih podsticaja preduzećima, preusmjerili i stavili ih u funkciju na način da odgovorimo zadatku koji je trenutno pred nama”, rekao je Gudeljević ističući da se razmatraju mjere koje će biti koncipirane da budu trajno oslobađanje od određenih obaveza ukoliko to bude moguće.

„Na takav način će se pomoći privrednicima jer su isplatili određene plate, pa će to biti nekakva nadoknada, a druga mjera bi bila preusmjeravanje sredstava koja će biti direktno u funkciji zadržavanja radnih mjesta, odnosno proširiti ih na nadoknadu šteta koje su u nekom periodu pretrpjela preduzeća. Mi ne znamo kada će se završiti ova kriza, ali pripremamo mjere, pratimo situaciju i kada budemo imali konkretne podatke, o tome ćemo se odrediti i vidjeti koliko novca treba za te stvari”, kazao je Gudeljević.

Kada je riječ o redovima ispred banaka, Gudeljević je sa sigurnošću kazao da redovi nisu rezultat nikakvog povećanog podizanja novca s banaka i da su redovi nastali zbog zdravstvenih i preventivnih razloga jer je broj ulaska u banke i druge institucije ograničen.

Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, rekao je da Direkcija vodi računa o situaciji koja je nastala i da je Direkcija stalno u kontaktu s određenim institucijama na nivou entiteta i države. On je na današnjoj konferenciji za novinare istakao da je donio odluku da se pomjeri podnošenje poreskih prijava za pravna lica i da je danas sve isplaćeno za socijalne potrebe.

„Naredio sam da sve ono što treba da bude plaćeno sa jedinstvenog računa Trezora Brčko distrikta BiH prema privrednicima bude plaćeno isti dan kada faktura dođe. Razgovarali smo i o mjerama kao što je prolongiranje ili oslobađanje određenih poreskih obaveza i trenutno radimo određene analize. Vlada i Skupština treba da donesu odluku o ovome. Direkcija će se ponašati u skladu s mogućnostima budžeta Distrikta. Trenutno rezervi nemamo, ali imamo novca da odgovorimo situaciji”, rekao je Lučić.

Predstavnik Udruženja logističara Brčko distrikta BiH Jovo Ilić rekao je da se mora obezbjediti kvalitetan lanac snabdijevanja za proizvodne firme.

„Mi imamo situaciju da zavisimo od drugih država iz našeg okruženja, prvenstveno od Hrvatske i Srbije. Te zemlje su uvele određene restrikcije, određene mjere za promet teretnog saobraćaja i tu moramo odreagovati na pravi način da bi se zadržala proizvodnja u proizvodnim firmama, da bi sve bilo stabilno s nabavkom sirovine. Takođe, i zaštita radnih mjesta u ovom trenutku je ključna. Moramo zadržati privredu i jedna od glavnih preporuka Svjetske zdravstvene organizacije je da se privredni tokovi moraju očuvati i da se transport roba mora očuvati”, rekao je Ilić.

On je kazao da je Sreten Bogičević u ime Udruženja trgovaca poručio svim građanima da osnovnih namirnica ima dosta u svim trgovačkim lancima i da nema potrebe da se širi panika, kao i da se kupuje prekomjerno, te da rezervi ima ne za naredna tri mjeseca, nego rezervi ima i za duži vremenski period.