Profesionalni asistenti i Dnevni centar neophodni za bolju zaštitu prava djece s poteškoćama u razvoju

41

Povodom Međunarodne nedjelje djeteta, predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Siniša Milić, zajedno sa Željkom Lazarevićem i Anom Kotur – Erkić, dobitnicima specijalnih priznanja UNICEF-a za novinarski doprinos u zaštiti prava djeteta, posjetio je Treću i Petu osnovnu školu u Brčkom, te objekat Obdaništa „Naša djeca“ u naselju Ilićka.

Predsjednik Milić rekao je da će uputiti amandmane na Prijedlog budžeta za 2022. godinu kojim bi se obezbijedila sredstva za stalnu poziciju profesionalnog asistenta koji će raditi sa djecom s poteškoćama u razvoju koja pohađaju Treću osnovnu školu, kao i sredstva za formiranje i rad dnevnog centra za ovu djecu i mlade s područja Distrikta, da bi se djeci s poteškoćama u razvoju omogućila kvalitetnija inkluzija u školi i društvu.

„Insistiraćemo i na tome da se svake godine traži izvještaj u odnosu na međunarodne standarde o pravima djeteta u Brčkom, da podvučemo liniju i vidimo kako i na koji način ta prava možemo unapređivati“, istakao je Milić.

Direktor Treće osnovne škole Vladimir Simić izjavio je da školu pohađa 12 učenika s poteškoćama u razvoju koji su raspoređeni u dva odjeljenja, da je glavni problem nedostatak stalnog profesionalnog asistenta za rad sa djecom koja imaju poteškoće u razvoju, te da s djecom rade asistenti primljeni po ugovoru o djelu.

Direktor Pete Osnovne škole Mirza Fazlović rekao je da od 888 učenika, koliko ih ukupno ima u centralnoj i dvije područne škole, 94 učenika su djeca romske pripadnosti i da u zadnje tri godine bilježe porast učenika iz ove nacionalne manjine.

Direktorica JU obdanište „Naša djeca“ Jasna Jovičić istakla je da u ovoj predškolsko – vaspitnoj ustanovi djecu od najranijeg doba upoznaju sa njihovim pravima, ali i obavezama.