Projekat „Jedno drvo jedan glas za ekologiju“

21

U skopu projekta “Jedno drvo jedan glas za ekologiju”, koji realizuje Udruženje građana „Multi“, u dvorištu JU Poljoprivredne i medicinske škole u Brčkom realizovana je akcija sadnje drveća, u kojoj su učestvovala dva razreda ove škole, sa svojim profesorima. Akcija je održana sa ciljem podizanja svijesti učenika o ekološkim problemima, prvenstveno zagađenju vazduha, onečišćenju zemljišta, ali i važnosti sadnje, pošumljavanja i sveobuhvatne zaštite životne sredine.

Cilj ove akcije, ali i cijelog projekta, nije samo sadnja drveća, nego i potreba da mladi shvate da baš oni mogu biti pokretači pozitivnih ideja, koji će se boriti za zaštitu naše okoline.

„Željela sam da akcija bude podstrek novim generacijama da stvarno uvide koliki je značaj pošumljavanja i sadnje, ali i da sadnjom svakog stabla, svake sadnice, oni postaju zagovornici, ambasadori prirode i naše čiste, zdrave okoline. Ukoliko svarno želimo da nešto promijenimo u ovoj životnoj oblasti, prvo moramo da se edukujemo o problemima i izazovima sa kojima se susrećemo,“ rekla je Lejla Mašić, projekt koordinator.

Posebno poražavajući podatak je da se Bosna i Hercegovina posljednjih godina susreće sa velikim problemom zagađenja vazduha, te onečišćenja okoline, ali i sve većom sječom šuma-jedinog preostalog prirodnog filtera. Tako se u BiH godišnje posiječe oko dva miliona metara kubnih stabala. Osim toga, trebalo bi naglasiti da je upravo BiH, zemlja u kojoj je gotovo polovina cjelokupne površine prekrivena šumama, neslavni evropski rekorder po ilegalnoj sječi šumskih resursa. Situacija nije ništa bolja ni u Brčko distriktu BiH u odnosu na ostatak zemlje.

Lejla Mašić ističe da je situacija i više nego zabrinjavajuća i dodaje ”susrećemo se sa ogromnim ekološkim problemima, koji zbog neznanja, nerazumijevanja i nemanja sluha, bivaju zapostavljeni i zanemareni. Budući da predstavnicima vlasti ekološki problemi baš i ne predstavljaju prioritet, jedino što nam ostaje jeste da pokušamo da učimo, utičemo i ohrabrujemo mlađe generacije da se bore za našu životnu sredinu, jer boreći se za svoju okolinu, borimo se i za sebe i svoje zdravlje.”

Projekt se provodi u okviru programa ”Women for Women International”, ”Akademija demokratije za mlade žene”, koju podržava National Endowment for Democracy.