Prve večeri policijskog časa policija samo upozoravala – od večeras i kazne

50

„Na osnovu naredbe o uvođenju zabrane kretanja u periodu od 21:00 do 05:00 časova na prostoru Brčko distrikta BiH, koju je Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH usvojio dana 22.03.2020. godine, policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH su postupali samo sa upozorenjima,“ saopšteno je iz Policije Brčko distrikta BiH.

„Tako je dana 22.03.2020. godine u toku perioda zabrane kretanja zabilježen događaj da su pripadnici Granične policije nakon izdatih rješenja o izolaciji od strane sanitarnih inspektora, pustili četiri lica na područje grada, a da o tome nisu obavijestili Policiju Brčko distrikta BiH. Odmah po saznanju policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH su preduzeli sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti i osigurali da ova lica budu smještena u kućnu izolaciju uz upozorenja da se pridržavaju iste. Međutim, provjerom poštivanja rješenja o izolaciji jutros 23.03.2020. godine policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH na adresi stanovanja nisu zatekli tri od navedena četiri lica, te će protiv J.H. rođenog 1979. godine u Brčkom, H.M rođenog 1983. godine u Brčkom i A.T. rođenog 1985. godine u Sarajevu biti preduzete sve zakonom predviđene mjere“, navodi se u saopštenju.

U cilju omogućavanja kretanja lica u vremenskom periodu od 21:00 do 05:00 časova, a koji su izuzeti od zabrane kretanja, sva pravna lica u kojima se radi kontinuiteta proizvodnje rad odvija u smjenama, obavezna su da Policiji Brčko distrikta BiH dostave spisak zaposlenih koji rade u smjenama na e-mail okc@policijabdbih.gov.ba.

„Upozoravamo stanovništvo da Policija Brčko distrikta BiH od večeras neće imati toleranciju prema prekršiocima naredbe o zabrani kretanja i pozivamo sve da je se pridržavaju“, saopšteno je iz Policije.