Radarske kontrole u periodu od 01.07.2019. do 07.07.2019. godine

122

Na bezbjednost u saobraćaju utiču velike brzine kretanja vozila. Iz tog razloga, Jedinica saobraćajne policije Brčko distrikta BiH vrši kontrolu brzine kretanja vozila, posebno u naseljenim mjestima. Policija raspolaže sa neobilježenim vozilima koja su opremljena uređajem za snimanje prekršaja u pokretu i stacionarnim radarima, te uređajima za sigurno zaustavljanje vozila na putu.

U periodu od 01.07.2019. do 07.07.2019. godine pripadnici Policije će kontrolu brzine kretanja vozila vršiti na sljedećim putnim pravcima:

Ponedjeljak 01.07.2019. godine.

07-10  Bukvik-Dubrave

09-12  Brčko-Grbavica

15-18  Brezovo Polje-Semberska

Utorak 02.07.2019. godine

09-11  Brka-G.Rahić-Maoča

13-16  Grbavica-Marković Polje

20-22  P.Kočić-Z.Mušanović

Srijeda 03.07.2019. godine

08-11  Potočari-Ražljevo

13-15  Grbavica-D.Rahić-Ulice

16-19  Bukvik-Cerik

Četvrtak 04.07.2019. godine

10-12  Brčko-Trnjaci

14-17  Brka-Maoča

17-19  Grčica-Potočari-Dubravice 

Petak 05.07.2019. godine

07-10 Brod-Bukvik

15-18 Grbavica-Krepšić

20-22 Z.Mušanovića-Boće

Subota 06.07.2019. godine

08-10  Cerik-»Arizona«

16-19  Trnjaci-Brezovo Polje

21-23  Bulevar mira-Bijeljinska

Nedjelja 07.07.2019. godine

06-09  Brčko-Plazulje

10-12  Grčica-Potočari-Ražljevo

13-16  Brčko-Trnjaci

20-23  Brka-Rahić-Maoča

Osim najavljenih kontrola, vozači bi trebalo da imaju na umu da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (“Malezijski put”) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara, poručuju iz Policije.

Policija će takođe vršiti i nenajavljene kontrole brzine kretanja, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Brzinu kretanja vozila prilagodite uslovima i stanju u saobraćaju i poštujte saobraćajne propise, da bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju.