Radarske kontrole u periodu od 03.02.2020. godine do 09.02.2020. godine

61

Na bezbjednost u saobraćaju utiču velike brzine kretanja vozila. Iz tog razloga, Jedinica saobraćajne policije Brčko distrikta BiH vrši kontrolu brzine kretanja vozila, posebno u naseljenim mjestima. Policija raspolaže sa neobilježenim vozilima koja su opremljena uređajem za snimanje prekršaja u pokretu i stacionarnim radarima, te uređajima za sigurno zaustavljanje vozila na putu.

U periodu od 03.02.2020. godine do 09.02.2020. godine pripadnici Policije će kontrolu brzine kretanja vozila vršiti na sljedećim putnim pravcima:

Ponedjeljak 03.02.2020. godine
10-13 Krepšić-Gorice-Grbavica
13-15:30 Bukvik-Dubrave-Cerik
16-20 Zaobilaznica
22-02 ul. Nikole Tesle i Petra Kočića

Utorak 04.02.2020. godine
08-11 Bukvari-Brčko
13-15:30 Brod-Dubrave-Cerik
16:30-20 Grčica-Potočari-D. Dubravice
20-24 Grbavica-Krepšić

Srijeda 05.02.2020. godine
06-10 Grčica-Potočari-Stanovi
10-13 Zaobilaznica
16:30-20 Krepšić-Gorice-Grbavica
22-02 Gorice-Grbavica

Četvrtak 06.02.2020. godine
06-10 Marković Polje-Krepšić-Gorice
10-13 Brčko-Brezovo Polje-Bukvari
16-20 D. Brezik-G. Brezik- Stanovi
20-23 Grčica-Potočari

Petak 07.02.2020. godine
06-09 Marković Polje-Brčko-Brezovo Polje-Bukvari
10-13 Bukvik-Vitanovići-Ulice
16:30-20 Omerbegovača-Boće-Zovik
20-23 Gredice-Ilićka

Subota 08.02.2020. godine
06-11 Marković Polje-Brčko
10-13 Zaobilaznica
13-16 Stanovi-Ražljevo
17-20 ul. Bijeljinska
20-23 ul. Dejtonska-Grbavica

Nedjelja 09.02.2020. godine
08-11 Brod-Bukvik-Dubrave
10-13 Grčica-Dizdaruša-Omerbegovača
13-17 Malezijski Put-Bukvik-Dubrave
16-20 Marković Polje-Brčko-Brezovo Polje-Bukvari
22-02 Mostarska

Osim najavljenih kontrola, vozači bi trebalo da imaju na umu da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (“Malezijski put”) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara, poručuju iz Policije.

Policija će takođe vršiti i nenajavljene kontrole brzine kretanja, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Brzinu kretanja vozila prilagodite uslovima i stanju u saobraćaju i poštujte saobraćajne propise, da bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju.