Radarske kontrole u periodu od 03.12. do 09.12.2018. godine

84

Na bezbjednost u saobraćaju utiču velike brzine kretanja vozila. Iz tog razloga, Jedinica saobraćajne policije Brčko distrikta BiH vrši kontrolu brzine kretanja vozila, posebno u naseljenim mjestima. Policija raspolaže sa neobilježenim vozilima koja su opremljena uređajem za snimanje prekršaja u pokretu i stacionarnim radarima, te uređajima za sigurno zaustavljanje vozila na putu.

U periodu od 26. novembra do 02. decembra 2018. godine pripradnici Policije će kontrolu brzine kretanja vozila vršiti na sljedećim putnim pravcima:

Ponedjeljak 03.12.2018. godine
06:00-09:00 Bukvari-Brčko
10:00-13:00 Brod-Dubrave-Cerik
13:00-15:30 Grčica-Potočari-D. Dubravice
16:00-20:00 Grbavica-Krepšić
22:00-02:00 Bijeljinska

Utorak 04.12.2018. godine
08:00-11:00 Grčica-Omerbegovača-Boće-Zovik
13:00-15:30 Krepšić-Gorice-Grbavica
16:30-20:00 Bukvik-Dubrave-Cerik
20:00-24:00 ul. Nikole Tesle i Petra Kočića

Srijeda 05.12.2018. godine
06:00-10:00 Grčica-Potočari-Stanovi
10:00-13:00 Brka (naselje)-Gornji Rahić
16:30-20:00 Krepšić-Gorice-Grbavica
22:00-02:00 Gorice-Grbavica

Četvrtak 06.12.2018. godine
06:00-10:00 Marković Polje-Krepšić-Gorice
10:00-13:00 Brčko-Brezovo Polje-Bukvari
16:00-20:00 D. Brezik-G. Brezik-Stanovi
20:00-23:00 Grčica-Potočari

Petak 07.12.2018. godine
06:00-09:00 Brka (naselje)-Gornji Rahić
10:00-13:00 Bukvik-Vitanovići-Ulice
16:30-20:00 Omerbegovača-Boće-Zovik
20:00-23:00 Gredice-Ilićka

Subota 08.12.2018. godine
06:00-11:00 Marković Polje-Brčko
10:00-13:00 Brka (naselje)-Maoča
13:00-16:00 Stanovi-Ražljevo
17:00-20:00 ul. Bijeljinska
20:00-23:00 ul. Dejtonska-Grbavica

Nedjelja 09.12.2018. godine
08:00-11:00 Brod-BukvikDubrave
10:00-13:00 Grčica-Dizdaruša-Omerbegovača
13:00-17:00 Malezijski Put-Bukvik-Dubrave
16:00-20:00 Boće-Zovik-Štrepci
22:00-02:00 Grbavica-Gorice

Osim najavljenih kontrola, vozači bi trebalo da imaju na umu da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (“Malezijski put”) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara, poručuju iz Policije.

Policija će takođe vršiti i nenajavljene kontrole brzine kretanja, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Brzinu kretanja vozila prilagodite uslovima i stanju u saobraćaju i poštujte saobraćajne propise, da bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju.